Поширеність і інтенсивність карієсу зубів у дітей

Відео: Дитячий стоматолог. Карієс у дитини. Молочні зуби. Лікування зубів під загальним наркозом. наш досвід

Поширеність і інтенсивність карієсу зубів у дітей, які проживають в регіоні з нафтохімічною промисловістю

Для ефективної реалізації програм первинної, вторинної та третинної профілактики стоматологічних захворювань на різних територіях необхідним елементом є визначення поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових і постійних зубів, а також вивчення поширеності та інтенсивності карієсу в ключових вікових групах населення.

Ми провели вивчення поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей, які проживають в містах регіону з нафтохімічною промисловістю. У досліджуваних містах відзначаються несприятливі фактори навколишнього середовища, обумовлені викидами в атмосферне повітря продуктів переробки нафтохімічної і хімічної промисловості, які значно перевищують гранично допустимі концентрації. Всі міста віднесені до числа міст з високим рівнем забруднення атмосфери і визначається концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту та бенз (а) пірену.

В цілому на досліджуваних територіях поширеність карієсу тимчасових зубів була високою, значущих відмінностей по частоті не виявлено. Поширеність карієсу постійних зубів статистично достовірно (рlt; 0,05) перевищувала таку тимчасових зубів. Ця закономірність простежувалася на всіх досліджуваних територіях, що свідчить про недостатньо добре поставленій роботі на територіях з оздоровлення порожнини рота дітей в різні вікові періоди.

При вивченні інтенсивності поразок карієсом як тимчасових, так і постійних зубів виявлена схожість значень, які не вирізняються в когортах дітей на досліджуваних територіях.

Поширеність карієсу тимчасових зубів у ключових вікових групах (6,12,14 років) була порівнянна за рівнем і характеризувалася інтенсивним, статистично значущим (р? 0,05) зниженням зі збільшенням віку, що є фізіологічно закономірним явищем.

Подібна закономірність виявлена і за рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів, показники якої зі збільшенням віку знижувалися, при цьому не відрізняючись по територіях. Оцінюючи інтенсивність карієсу зубів у ключовий віковій групі 12 років, що вивчаються території за критеріями ВООЗ можна віднести до територій з «низьким» рівнем інтенсивності карієсу зубів. Цей факт в прогностичному сенсі є сприятливим для проведення оздоровчих заходів в більш старших вікових групах дітей по первинну і вторинну профілактику карієсу постійних зубів. Однак, при вивченні поширеності карієсу постійних зубів і його інтенсивності потенціал низької інтенсивності карієсу тимчасових зубів не був використаний для отримання більш низьких значень. Зі збільшенням віку, при оцінці поширеності карієсу постійних зубів, виявлено інтенсивне підвищення показників, що виявилося закономірним для всіх територій. Найбільш істотне збільшення показників поширеності карієсу постійних зубів спостерігалося у віковій період від 6 до 12 років. У дітей в 6-річному віці рівень поширеності карієсу постійних зубів був порівнянний на всіх досліджуваних територіях. У 12-річному віці цей показник збільшився в м Уфі - в 4,7 рази, в м Стерлитамаке - в 4,8 рази, в м Нефтекамске - в 4,6 рази, в м Жовтневому - в 4,7 рази, в м Бєлорєцька - в 4,5 рази. За рівнем поширеності карієсу постійних зубів у віковій групі 12 років досліджувані території можна віднести до територій з «високою» поширеністю карієсу (81-100%).

Настільки інтенсивне збільшення показників поширеності карієсу постійних зубів зі збільшенням віку від 6 до 12 років вказує, що дана популяція дітей є групою ризику і вимагає серйозних підходів до оздоровлення і санації порожнини рота дітей. Виявлена закономірність значного (рlt; 0,05) збільшення показників поширеності карієсу постійних зубів у 12 років у порівнянні з 6-річними не простежується серед дітей у віці 15 років. У останніх поширеність карієсу постійних зубів виявилася зіставною з такою у віці 12 років, що закономірно простежувалося на всіх територіях.

Для виявлення епідеміологічної значимості проявів карієсу на досліджуваних територіях проводилося визначення інтенсивності карієсу постійних зубів. Для всіх територій виявилося характерним одинично зустрічаються випадки каріозних, пломбованих і видалених постійних зубів у віці 6 років. При огляді репрезентативних груп по територіях були отримані статистично значущі показники інтенсивності в групі 6 років. У ключовий віковій групі дітей 12 років виявлено середній рівень (2,7-4,4) інтенсивності карієсу постійних зубів, який не відрізнявся по територіях. На відміну від поширеності карієсу постійних зубів, рівень якої значуще не змінився до 15 років, інтенсивність карієсу постійних зубів збільшилася більш ніж в 2 рази. Виявлений факт дозволяє припустити, з одного боку, проведення роботи по вторинній профілактиці карієсу на досліджуваних територіях і в той же час свідчить про наростання потребу в стоматологічної допомоги дітей.

Таким чином, в містах регіону з нафтохімічною промисловістю серед дітей виявлено суттєве (рlt; 0,05) збільшення показників поширеності карієсу постійних зубів у порівнянні з поширеністю карієсу тимчасових зубів. Ця закономірність формувалася за рахунок причин і факторів ризику, що діють в віковому періоді від 6 до 12 років. Отже, вікова когорта дітей від 6 до 12 років є групою ризику, яка потребує систематичної стоматологічної допомоги та проведення активних профілактичних заходів, в тому числі підвищення гігієнічної культури дітей і їх батьків. Відзначається «низький» рівень інтенсивності карієсу тимчасових зубів і «середній» рівень інтенсивності постійних зубів на досліджуваних територіях.

Відповідно до критеріями вимірювання ВООЗ у 12-річних дітей м Уфи відзначається високий рівень поширеності та середній рівень інтенсивності карієсу.


С.В. Чуйкин, С.В. Авер`янов
ГОУ ВПО «Башкирський державний медичний університет»
Поділитися в соц мережах:

Cхоже