Результати рентгенологічного дослідження стравоходу і шлунка

Відео: Лапароскопічна резекція шлунка з приводу GIST

Рентгенологічне дослідження стравоходу і шлунка було виконано всім пацієнтам з АП (Табл. 7). Убольних cI стадією АП змін розмірів і форми стравоходу не виявлено. Відзначалася непостійна короткочасна (3,4 + 1,0 сек) затримка барію над кардіо, без ознак езофагіту. Скупчення рідини в просвіті стравоходу не було, газовий міхур шлунка визначався у всіх хворих але був зменшений в розмірах.

У хворих з II стадією захворювання виявлено помірна дилатація стравоходу до 3,2 + 0,5 см в діаметрі, зі збереженою перистальтику пищеводной стінки і незміненим рельєфом слизової оболонки. Розкриття кардії у відповідь на акт ковтання відбувалося з затримкою до 8,3 + 3,4 с. Під час проведення дослідження реєструвалися часті і глибокі сегментарні скорочення в нижній і середній третині стравоходу. Газовий міхур шлунка був зменшений або не виявлявся у більшості хворих.

Повна евакуація з стравоходу барію наступала за 28,6 + 6,8 с. На рис. 1 приведена рентгенограма хворого АП II стадії. Стравохід проходимо, грудний відділ розширено до 3 см. Стінки еластичні, контур чіткий, перистальтика млява. У дистальному відрізку конічне звуження стравоходу до 0,5 см. У нижній третині затримка барієвої суспензії, газового міхура шлунка немає.

Рентгенограма стравоходу хворого АП II стадії
Малюнок 1. Рентгенограма стравоходу хворого АП II стадії (пояснення в тексті)

Для III стадії захворювання було характерним наявність вираженого розширення стравоходу до 5,4 + 1,0 см. У 29 хворих (41,4 + 5,9%) в стравоході натщесерце визначався горизонтальний рівень рідини. Стравохід незначно подовжений, веретеноподібної форми. Перистальтика стінки стравоходу була знижена, у 2 хворих (2,9 + 0,2%) виявлено сегментарний спазм. Розкриття кардії у відповідь на акт ковтання наступало через 23,3 + 6,2 секунд, діаметр кардії в момент відкриття становив 4,3 + 0,6 мм. Газовий міхур шлунка не визначався.

Таблиця 7. Результати рентгенологічного дослідження стравоходу у хворих на АП
Результати рентгенологічного дослідження стравоходу у хворих на АП

При IV стадії захворювання зазначалося наявність горизонтального рівня рідини в стравоході у всіх хворих, розширення контуру середостіння, відсутність газового міхура шлунка, виражене зниження скорочувальної здатності стравоходу, аж до атонії. Стравохід був значно подовжений з S-подібною деформацією, розширено, у деяких хворих діаметр стравоходу досягав 10-13 см. Потовщення складок слизової оболонки, плямистий рельєф її свідчили про езофагіті. Розкриття кардії у відповідь на ковтання відбувалося на 49,4 + 17,9 секунд. Затримка евакуації з стравоходу тривала, у 18 хворих (41,9 + 7,5%) евакуації барієвої суспензії не відбувалося більше 15 хвилин.

На рис. 2 приведена рентгенограма хворого АП IV стадії. Стравохід містить велику кількість слизу, розширено до 9 см, значно подовжений з S-подібною деформацією - нижня третина стравоходу розташована горизонтально на діафрагму.

Рентгенограма стравоходу хворого АП IV стадії
Малюнок 2. Рентгенограма стравоходу хворого АП IV стадії (пояснення в тексті)

Стравохід атонічен, евакуація із стравоходу в шлунок утруднена, дистальний відділ стравоходу конически звужений до 0,3 см, газовий міхур шлунка відсутній.

З метою диференціальної діагностики АП та органічною патологією у 102 хворих виконана проба Херста. Проба Херста була позитивна у всіх пацієнтів з II стадією АП, у 57,1 + 7,5% хворих з III стадією захворювання, Апрі IV стадії тільки у 1/3 обстежених (31,8 + 9,9%). При негативній пробі Херста проводили пробу з нітрогліцерином.

При виконанні проби з нітрогліцерином відбувалося розкриття кардії і завжди було видно незмінений рельєф слизової оболонки шлунково-стравохідного переходу.

За даними рентгенологічного обстеження з боку шлунка і дванадцятипалої кишки патологічні зміни були виявлені у 29 пацієнтів. Гіпотонія шлунка у 14 чол. (8,2 + 0,2%), гастрит -7,1 + 0,2%, дуоденогастральногорефлюкс -1,2 + 0,8% і поліп шлунка виявлено у 1 пацієнта. Дані зміни не вплинули натактіку леченіябольних, крім пацієнта з поліпом шлунка, який був вилучений ендоскопічним шляхом.
Т.ч. по рентгенологічним даними для АП I стадії характерними ознаками є короткочасна затримка барію над кардіо, стравохід не розширений, ознак езофагіту немає, газовий міхур шлунка зменшений в розмірах.

Для II стадії характерно дилатація стравоходу до 3 см в діаметрі, незмінений рельєф слизової оболонки, затримка розкриття кардії кілька секунд, відсутність газового міхура шлунка. При III стадії виявляється значна дилатація стравоходу 5-6 см в діаметрі, характерна наявність горизонтального рівня рідини в просвіті стравоходу, перистальтика пищеводной стінки знижена, є ознаки езофагіту. Затримка барієвої суспензії над кардіо 20 і більше сек. Газовий міхур шлунка не визначається.

Для IV стадії АП характерно розширення контуру середостіння, наявність горизонтального рівня рідини, стравохід подовжений, S-образно деформований, значно розширено до 10 і більш см. Перистальтика стінки стравоходу значно ослаблена. Евакуація барієвої суспензії з стравоходу малими порціями, уповільнена.

За даними комп`ютерної томографії грудної порожнини у всіх обстежених хворих АП IV стадії виявлено розширений у всіх відділах стравохід, за рахунок чого збільшувалися розміри середостіння зі зміщенням в плевральні порожнини. В кардіальному відділі стравоходу визначалося звуження з чотки, рівним контуром. На рис. 3 приводитися горизонтальний зріз комп`ютерної томографії на рівні біфуркації аорти - видно значно розширений стравохід 7,5x6,3 см, просвіт стравоходу майже повністю заповнений великим обсягом харчових мас зі слизом. Контури стінки стравоходу чіткі, рівні. Середостіння значно розширено, за рахунок чого зменшено розмір правої плевральної порожнини.

Комп`ютерна томографія грудної порожнини хворого АП IV стадії
Малюнок 3. Комп`ютерна томографія грудної порожнини хворого АП IV стадії (пояснення в тексті)

У 4 з 5 обстежених пацієнтів підозра на рак стравоходу за результатами комп`ютерної томографії не підтвердилося. У 1 хворого звернувся через 12 років після кардиодилатации, по комп`ютерної томографії виявлена пухлина стравоходу - в нижній третині просвіт стравоходу звужений, стінка значно розширена (5,0x6,0 см), по зовнішньому контуру без чітких меж, є ознаки інвазії в органи середостіння. За результатами патогістологічного дослідження встановлено діагноз рак стравоходу.

В.І. Оскретков, Д.В. Балацький, А.А. Гур`янов
Поділитися в соц мережах:
Увага, тільки сьогодні!
Cхоже