Клиновидна кістка, os sphenoidale, непарна, утворює центральний відділ основи черепа. Тіло клиноподібної кістки, corpus ossis sphenoidalis. Середня частина кістки, кубічної форми, має шість поверхонь

Клиновидна кістка, os sphenoidale, непарна, утворює центральний відділ основи черепа. Тіло клиноподібної кістки, corpus ossis sphenoidalis. середня частина кістки, кубічної форми, має шість поверхностей.Верхняя поверхню тіла, звернена в порожнину черепа, має в своїх середніх відділах поглиблення - турецьке сідло, sella turcica. в центрі якого знаходиться гипофизарная ямка. fossa hypophysialis. У ній залягає гіпофіз, hypophysis. Від величини гіпофіза залежить і величина ямки. Турецьке сідло спереду обмежена горбком сідла, tuberculum sellae. Ззаду від нього, на бічній поверхні сідла, знаходиться непостійний середній нахилений відросток, processus clinoideus medius. Наперед від горбка сідла проходить неглибока поперечна борозна перехрещення, sulcus chia

smatis. На ній лежить перехрещення зорових нервів, chiasma opticum. З боків борозна переходить в зоровий канал, canalis opticus. Попереду борозни знаходиться гладка поверхня - клиновидное піднесення, jugum sphenoidale, що з`єднує малі крила клиноподібної кістки. Передній край верхньої поверхні тіла зазубрений, злегка виступає вперед і з`єднується із заднім краєм гратчастої пластинки, lamina cribrosa, гратчастої кістки, утворюючи клиновидно-гратчастий шов, sphenoethmoidalis. Турецьке сідло позаду обмежена спинкою сідла, dorsum sellae, яка закінчується з кожного боку невеликим заднім нахиленим відростком, processus clinoideus posterior.По боків сідла ззаду наперед проходить сонна борозна, sulcus caroticus (відбиток лежить тут внутрішньої сонної артерії і супроводжуючого її нервового сплетення). У заднього краю борозни, з зовнішньої її сторони, виступає загострений відросток - клиновидний язичок, lingula sphenoidalis. Задня поверхня спинки сідла переходить в верхню поверхню базилярної частини потиличної кістки, утворюючи скат. clivus (на ньому лежать міст, довгастий мозок, базилярна артерія і її гілки). Задня поверхня тіла шорстка-за допомогою хрящової прошарку вона з`єднується з передньою поверхнею базилярної частини потиличної кістки, утворюючи клиновидно-потиличний синхондроз, synchondrosis sphenooccipitalis. З віком хрящ замінюється кістковою тканиною і обидві кістки зростаються. Передня і частина нижньої поверхні тіла звернені в порожнина носа. На середині передньої поверхні тіла виступає вертикально йде клиновидний гребінь, crista sphenoidalis- його передній край прилягає до перпендикулярної пластинки, lamina perpendicularis. гратчастої кістки. Нижній відрізок гребеня загострений, витягнуть донизу і утворює клиновидний дзьоб, rostrum sphenoidale. який вклинюється між крилами сошника, alae vomeris. З боків гребеня лежить тонка вигнута платівка - клиноподібна раковина, concha sphenoidalis. Раковина ця, утворюючи передню і частково нижню стінки клиноподібної пазухи, sinus sphenoidalis, має невеликий отвір - апертуру клиноподібної пазухи, apertura sinus sphenoidalis. Назовні від апертури розташовуються незначної величини поглиблення, що закривають осередки заднього відділу лабіринту гратчастої кістки. Зовнішні краї цих заглиблень частково з`єднуються з очній платівкою гратчастої кістки, утворюючи клиновидно-гратчастий шов, sutura sphenoethmoidalis, а нижні - з глазничная відростком, processus orbitalis. піднебінної кості.Кліновідная пазуха, sinus sphenoidalis, парна порожнину, виконує більшу частину тіла клиноподібної кістки і відноситься до повітроносних навколоносових пазух. Обидві, права і ліва, пазухи відокремлюються одна від одної перегородкою клиноподібних пазух, septum sinuum sphenoidalium, яка наперед триває в клиновидний гребінь. Як і в лобових пазухах, перегородка іноді лежить асиметрично, внаслідок чого і величина обох пазух може бути неоднаковою. Через зазначену apertura sinus sphenoidalis порожнину кожної клиноподібної пазухи відкривається в носову порожнину. Порожнина клиноподібної пазухи вистелена слизовою оболочкой.Малие крила, alae minores. клиноподібної кістки відходять в обидва боки від передневерхніх кутів тіла у вигляді двох горизонтально розташованих пластинок, біля основи яких є округлої форми отвір. Воно являє собою початок кісткового каналу довжиною до 5-6 мм - зорового качала, canalis opticus. У ньому залягають зоровий нерв, n. opticus, і очна артерія, a. ophthalmica. Малі крила мають верхню поверхню, звернену в порожнину черепа, і нижню, спрямовану в порожнину очниці і замикає зверху верхню очну щілину, fissura orbitalis superior.Передній край малогокрила, потовщений і зазубрений, з`єднується з очній частиною лобової кістки. Задній увігнутий і гладкий край вільно виступає в порожнину черепа і є кордоном між передньою і середньою черепними ямками, fossae cranii anterior et media. Медиально задній край закінчується виступаючим, добре вираженим, переднім нахиленим відростком, processus clinoideus anterior (до нього прикріплюється частина твердої мозкової оболонки, що утворює діафрагму турецького сідла, diaphragma sellae) .Великі крила, alae majores. відходять від бічних поверхонь тіла клиноподібної кістки і направляються кнаружі.Большое крило має п`ять поверхонь і три края.Верхняя, мозкова, поверхня, facies cerebralis, увігнута, звернена в порожнину черепа. Вона утворює передній відділ середньої черепної ямки і несе бороздовой вдавлення, impressiones digitatae, мозкові піднесення і артеріальні борозни, sulci arteriosi (відбитки рельєфу прилеглої поверхні мозку і середніх менінгеальних артерій). У підстави крила є три отвори: досередини і наперед розташовується круглий отвір, foramen rotundum (через нього виходить верхньощелепний нерв, n. Maxillaris) - назовні і вкінці від круглого знаходиться овальний отвір, foramen ovale (воно пропускає нижньощелеповий нерв, n. Mandibularis, і судинну мережу овального отвору) - ще назовні і вкінці від овального отвору розташовується остисті отвір, foramen spinosum (через нього проходять середня менингеальная артерія, вена і нерв). Передневерхнюю, глазничная поверхню, facies orbitalis, гладка, ромбовидної форми, звернена в порожнину очниці, де утворює більшу частину її зовнішньої стінки. Нижній край цій поверхні відстоїть від заднього краю очній поверхні тіла верхньої челюсті- тут утворюється нижня глазничная щілину, fissura orbitalis inferior. Передня, верхнечелюстная поверхню, facies maxillaris, невеликої довжини майданчик трикутної форми, обмежена зверху очноямкової поверхнею, збоку і знизу -корнем крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Вона входить до складу задньої стінки крилопіднебінній ямки, fossa pterygopalatina- в ній є круглий отвір, foramen rotundum.Верхнебоковая, скронева поверхня, facies temporalis, кілька увігнута, бере участь в утворенні стінки скроневої ямки, fossa temporalis (до неї прикріплюється скроневий м`яз, m . temporalis). Знизу ця поверхня обмежена підскронева гребенем, crista infratemporalis, нижче якого розташовується поверхню, на якій відкриваються овальний отвір, foramen ovale, і остисті отвір, foramen spinosum. Вона утворює верхню стінку підскроневій ямки, fossa infratemporalis (тут починається частина латерального крилоподібного м`яза, m. pterygoideus lateralis). Верхній, лобовий, край, margo frontalis, широко зазубрений, з`єднується з очній частиною лобової кістки в клиновидно-лобному шві. sutura sphenofrontalis. Зовнішні відділи лобної краю закінчуються гострим тім`яним краєм, margo parietalis, який з кліновідньм кутом тім`яної кістки утворює клиновидно-тім`яної шов, sutura sphemparietalis. Внутрішні відділи лобної краю переходять в тонкий вільний край, який відстоїть від нижньої поверхні малогокрила, обмежуючи знизу верхню очну щілину fissura orbitalis superior. Передній, виличної край, margo zygomaticus, зазубрений, з`єднується з лобовим відростком, processus frontalis, виличної кістки, утворюючи клиновидно-виличної шов, sutura sphenozygomatica. Задній, лускатий край, margo squamosus, з`єднується з клиноподібним краєм, margo sphenoidalis, скроневої кістки в клиновидно-лускатому шві, sutura sphenosquamosa. Кзади і назовні лускатий край закінчується остю клиноподібної кістки, spina ossis sphenoidalis (місце прикріплення клиновидно-щелепної зв`язки, lig. Sphenomandibulare, і пучків м`яза, що напружує піднебінну фіранку, m. Tensor veli palatini). Досередини від spina ossis sphenoidalis задній край великого крила залягає попереду кам`янистій частині, pars petrosa, скроневої кістки і обмежує клиновидно-кам`янисту щілину, fissura sphenopetrosa, медіально переходить в рваний отвір, foramen lacerum- на немацерірованном черепі ця щілина виконана хрящової тканиною, утворюючи кліновідно- кам`янистий синхондроз, synchondrosis sphenopetrosa. Крилоподібні відростки, processus pterygoidei, відходять від місця з`єднання великих крил з тілом клиноподібної кістки і направляються вниз. Крилоподібні відростки утворюються двома пластинками, латеральної і медіальної. Латеральна платівка, lamina lateralis processus pterygoidei, ширша, але тонше і коротше внутрішньої (від її зовнішньої поверхні починається латеральний крилоподібний м`яз, m. pterygoideus lateralis). Медійна пластинка, lamina medialis processus pterygoidei, вже, товщі і трохи довше зовнішньої. Обидві пластинки зростаються своїми передніми краями і, розходячись вкінці, обмежують крилоподібну ямку, fossa pterygoidea (тут починається медійна крилоподібні м`яз, m. Pterygoideus medialis). У нижніх відділах обидві платівки не зростаються і обмежують крилоподібну вирізку, incisura pterygoidea, заповнену пірамідальним відростком, processus pyramidalis, піднебінної кістки. Вільний кінець внутрішньої пластинки закінчується спрямованим вниз і назовні крилоподібним гачком, hamulus pterygoideus, на зовнішній поверхні якого є борозна крилоподібного гачка, sulcus hamuli pterygoidei (через неї перекидається сухожилля м`яза, що напружує піднебінну фіранку, m. Tensor veli palatini). Задньоверхніх край внутрішньої пластинки біля основи розширюється і утворює довгастої форми ладьевидную ямку, fossa scaphoidea (в ній починаються пучки м`яза, що напружує піднебінну фіранку, m. Tensor veli palatini) .Кнаружі від човноподібної ямки проходить неглибока борозна слухової труби, sulcus tubae audilivae, яка латерально переходить на велике крило і доходить до ості клиноподібної кістки, spina ossis sphenoidalis (до цієї борозні прилягає хрящова частина слухової труби). Вище ладьевидной ямки і медіальне від неї є отвір, що веде в крилоподібний канал, canalis pterygoideus (через нього проходять судини і нерви). Канал йде в сагітальній напрямку в товщі підстави крилоподібного відростка і відкривається на верхньощелепної поверхні великого крила на задній стінці крилопіднебінній ямки. Під вихідним отвором, уздовж передньої грані крилоподібного відростка, розташовується крилопіднебінна борозна. Внутрішня пластинка у свого заснування віддає спрямований досередини плоский горизонтально йде вагінальний відросток, processus vaginalis, який розташовується під тілом клиноподібної кістки, прикриваючи збоку крило сошника, а / а vomeris. В результаті цього звернена до крила борозна піхвовоговідростка, сошниково-вагінальна борозна, sulcus vomero-vaginalis, перетворюється в сошниково-вагінальний канал, canalis vomerovaginalis. Назовні від відростка іноді є сагиттально йде невелика небно-вагінальна борозна, sulcus palatovaginalis-в останньому випадку прилеглий знизу клиновидний відросток піднебінної кістки замикає борозну в однойменний канал (в обох каналах проходять нервові гілки крилонебного вузла, а в небно-влагалищном каналі, крім того, гілки клиновидно-піднебінної артерії). Іноді від заднього краю зовнішньої пластинки направляється в сторону ості клиноподібної кістки крилоостістий відросток. processus pterygospinosus, який може досягти зазначеної ості і утворити отвір.

Поділитися в соц мережах:
Увага, тільки сьогодні!
Cхоже