Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 24 травня 1999 р N 190о ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ГІПЕРБАРИЧНОЇ МЕДІЦІНИМІНІСТЕРСТВА охорони здоров`я Російської Федерації цілях подальшого розвитку гіпербаричної медицини в Російської Федерації, підвищення ефективності іспользованіягіпербаріческой оксигенації при лікуванні різних захворювань, забезпечення безпеки при її застосуванні, посилення контролю задіяльністю відділень гіпербаричної оксигенації, вдосконалення методів баротерапії, спеціальної апаратури іпріборов наказую: 1. Перейменувати Федеральний центр гіпербаричної медіціниМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації в Центргіпербаріческой медицини Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації (далі - Центр) .2. З метою підвищення ефективності роботи Центру створити прийнятий Експертна рада (Додаток 1) .3. Керівнику Центру Родіонову В.В.: 3.1. Забезпечити роботу Центру та Експертної ради відповідність до Положенням (Додаток 2) .3.2. До 01.08.99 подати до МОЗ Росії аналітіческуюсправку про застосування гіпербаричної оксигенації в учрежденіяхздравоохраненія Російської Федерації, обсягах і качествепроізводімих вітчизняною промисловістю барокамер, другойспеціальной апаратури і приладів. Внести пропозиції подалі розвитку гіпербаричної медіціни.4. Керівникам органів управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації, федеральних установ охорони здоров`я: 4.1. До затвердження нових правил і нормативів, методіческіхрекомендацій по експлуатаціібарокамерруководствоватьсяотраслевимі методичними вказівками "Відділення ГБО. Правілаексплуатаціі і техніки безпеки" 42-2-27-90 і "Апарати ГБО, правила експлуатації і ремонту" 42-2-27-90.4.2. Категорично заборонити установку і іспользованіебарокамер, неразрешеннихкпрімененію Міністерствомздравоохраненія Російської Федераціі.4.3. Введення в експлуатацію багатомісних лікувальних барокомплексовпроізводіть тільки на підставі актів прийняття в експлуатаціюспеціалістамі Експертної ради при Центре.4.4. Допускати до роботи у відділеннях гіпербаріческойоксігенаціі тільки медичних працівників, що мають спеціальнуюподготовку по гіпербаричної оксигенації, подтвержденнуюсвідетельством встановленого зразка, виданими государственнимучрежденіем вищої медичної освіти, які мають ліцензію наетот вид деятельності.5. Департаменту організації медичної допомоги населенню, Управлінню охорони здоров`я матері і дитини розробити іпредставіть на затвердження в I кв. 2000 року проект Наказу "Омер щодо подальшого розвитку гіпербаричної медицини в Російської Федерації".6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації від 05.11.96 N 37 "Про вдосконалення работиРеспубліканского центру гіпербаричної медицини МінздравмедпромаРоссіі".7. Контроль за виконанням наказу покласти на заместітеляМіністра охорони здоров`я Російської Федерації Вялкова А.І.МіністрВ.І.СТАРОДУБОВПріложеніе N 1 до Наказу МОЗ Россііот 24 травня 1999 р N 190СОСТАВЕКСПЕРТНОГО РАДИ ПРИ ЦЕНТРІ ГІПЕРБАРИЧНОЇ МЕДІЦІНИМІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІРодіонов Володимир-керівник Центру гіпербаріческойВалентіновіч медицини МОЗ Росії, ( голова) профессорБайдін Сергей- професор кафедри дитячої хірургііАркадьевіч Російського государственногомедіцінского університету МінздраваРоссііБарсуков Володимир-завідувач відділенням ГБОАндреевіч Воронезької обласної клініческойбольніци, к.м.н.Васільев Віктор - начальник виробничо -Александровіч технічного відділу Всероссійскогопроектно - ізискательскогоінстітута проізводственнойтехнологіі (за згодою) Костенко Микола - завідувач відділенням ГБОСтепановіч Центрального військового госпіталяім. М.М. Бурденко, главнийспеціаліст по ГБО Російської Армії, к.м.н. (За згодою) Кисельов Сергій - завідувач відділенням ГБО МОНІКІОлеговіч ім. М.Ф. Володимирського, к.м.н.Кулешов Віктор - завідувач кафедри фізіологііІвановіч підводного плавання Військово -медичну академііім. С.М. Кірова, д.м.н.Лобов Михайло - професор кафедри неврологііАлександровіч Моніка, головний детскійневропатолог Головного управленіяздравоохраненія адміністрацііМосковской областіЛукіч Віталій- завідувач відділенням ГБОЛеонідовіч Московської медичної академііім. І.М. СеченоваМельніков Георгій- завідувач відділенням ГБОПавловіч московської міської клініческойбольніци N 36, к.м.н.Пахомов Володимир - завідувач кафедри гіпербаріческойІльіч медицини Інституту повишеніякваліфікаціі Федеральногоуправленія медико - біологічних іекстремальних проблем при МінздравеРоссіі, профессорРомасенко Марія - науковий керівник відділення ГБОВладіміровна НДІ швидкої допомоги. Н.В. Скліфосовського, главнийвнештатний фахівець з ГБОКомітета охорони здоров`я м Москви, д.м.н.Садовніков Віктор- керівник архітектурно -Даніловіч будівельної майстерні N 2Мінздравпроекта МОЗ РоссііСідорова Светлана- завідуюча відділенням ГБО городскойОлеговна клінічної лікарні N 63Твердохліб В`ячеслав - керівник РеспубліканскогоПетровіч центру адаптаційної медіціниМінздрава Росії, профессорШпектор Вадім- доцент кафедри ГБО РоссійскойАлександровіч медичної академііпоследіпломного освіти, к.м.н.Руководітель Департаментаорганізаціі медіцінскойпомощі населеніюА.А.КАРПЕЕВРуководітель Департаментанаучно - ісследовательскіхі образовательнихмедіцінскіх учрежденійВ.І.СЕРГІЕНКОПріложеніе N 2 до Наказу МОЗ Россііот 24 травня 1999 р N 190ПОЛОЖЕНІЕО ЦЕНТРІ ГІПЕРБАРИЧНОЇ МЕДІЦІНИМІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІI. Основні положения1. Центр гіпербаричної медицини Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації (далі Центр) створений нафункціональной основі на базах лабораторії баротерапії Научногоцентра хірургії РАМН (за згодою) та кафедри гіпербаріческойоксігенаціі Російської медичної академії последіпломногообразованія Міністерства охорони здоров`я Російської Федераціі.2. Центр у своїй діяльності руководствуетсязаконодательством Російської Федерації, нормативними правовими актами Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації, справжнім Положеніем.3. Методичний посібник Центром здійснює Департаменторганізаціі медіцінскойпомощінаселеніюМіністерстваздравоохраненія Російської Федераціі.4. Центр очолюється керівником, який призначається на посаду звільняються з посади Міністерством здравоохраненіяРоссійской Федераціі.5. Керівник Центру організовує його роботу відповідно снастоящімПоложеніем, представляетінтересиінесетответственность за діяльність Центра.II. Завдання ЦентраОсновной завданням Центру є підвищення еффектівностілеченія хворих за допомогою забезпечення впровадження в практіческоездравоохраненіе гіпербаричної оксігенаціі.III. Основні функції ЦентраФункціямі Центру є: 1. Разработкатактіческіх заходів з розвитку ісовершенствованіюгіпербаріческоймедіцінисвнесеніемсоответствующіх предложенійМіністерствуздравоохраненіяРоссійской Федераціі.2. Організаційно - методична та практична допомога органамуправленія охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації іучрежденіямздравоохраненіявразвітіігіпербаріческойоксігенаціі, підвищенні ефективності роботи відділень (кабінетів) гіпербаричної оксігенаціі.3. Розробка і внедреніевпрактікулечебно-профілактичних установ нових форм організації, методовлеченія з використанням гіпербаричної оксігенаціі.4. Забезпечення надання лікувально - консультативної помощібольним з використанням методів гіпербаричної оксігенаціі.5. Участь в проведенні післядипломної підготовки лікарів і середні медичних працівників за методами лікування з прімененіемгіпербаріческой оксигенації, їх атестації та сертіфікаціі.6. Участь в розробці планів і програм последіпломногообразованія, атестації та сертифікації лікарів по гіпербаріческойоксігенаціі.7. Координація наукових досліджень із зазначеної проблеми, що проводяться науково - дослідними і образовательнимімедіцінскімі учрежденіямі.8. Вивчення, обобщеніеіраспространеніедостіженійотечественной і зарубіжної науки і практики в областігіпербаріческой медіціни.9. Участь в розробці медико - технічних вимог кустановкам баротерапії та апаратів, які використовуються в них, їх новихмодіфікацій.10. Вивчення потреби охорони здоров`я в медіцінскойтехніке, расходнихматеріалах, лікарські засоби, що використовуються при проведенні гіпербаричної оксігенаціі.11. Разработкапредложенійпо зміни (доповнення) нормативної та методичної документації по організації лікування сіспользованіемгіпербаріческойоксігенаціі, установці іексплуатаціі барокамер та іншої спеціальної медичної техніки, участь в підготовці наказів та інших нормативних правових актовМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації по указаннойпроблеме.12. Участь в підготовці і проведенні науково - практіческіхмеропріятій Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації поуказанной проблеме.13. Організація приймання в експлуатацію багатомісних лечебнихбарокомплексов, участь, при необхідності, в роботі коміссійорганов управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерацііпо установці одномісних лікувальних барокамер і організацііотделеній гіпербаричної оксігенаціі.14. Для підвищення ефективності роботи по виполненіювозложенних функцій при Центрі створюється Експертна рада, составкоторого затверджується Міністерством охорони здоров`я РоссійскойФедераціі.Наряду з діяльністю по виконанню Центром покладених нанього функцій Рада здійснює: а) експертну оцінку: - відповідності отделенійгіпербаріческойоксігенацііутвержденним требованіям-- діяльності отделенійгіпербаріческойоксігенацііучрежденій здравоохраненія-- розробок нових і модернізації існуючих барокамер, іншої спеціальної апаратури і пріборов-- пропозицій органів управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації і установ охорони здоров`я, організацій іпредпріятій, наукових колективів і окремих авторів посовершенствованію організації гіпербаричної оксигенації вРоссіі-- наукових досліджень з проблем гіпербаричної медицини, що проводяться науково - дослідними і образовательнимімедіцінскімі установами Російської Федерації-б) прийом в експлуатацію багатомісних лікувальних барокамер іконтроль за їх работой.IV. Права ЦентраЦентр має право на: 1. Проведення робіт на договірній основі за всіма направленіямсвоей деятельності.2. Видання довідкових матеріалів і власних наукових трудов.3. Залучення до проведення консультативної, аналітичної, експертної та іншій роботі співробітників науково - ісследовательскіхіобразовательнихмедіцінскіхучрежденій, спеціалістовпрактіческого здравоохраненія.4. Взаємодія з науковими товариствами, профессіональнимімедіцінскімі асоціаціями та іншими громадськими організаціямі.5. Проведення робочих нарад спеціалістовпогіпербаріческой медицині з питань її совершенствованія.V. Обов`язки ЦентраЦентр зобов`язаний щороку до 1 лютого надавати в Департаменторганізаціі медичної допомоги населенню звіт про своєїдіяльності, стан організації гіпербаричної оксигенації в Росії, конкретні пропозиції щодо її улучшенію.VI. Реорганізація і ліквідація ЦентраРеорганізація іліквідаціяЦентраосуществляетсявсоответствіі до чинного законодавства Російської Федераціі.Руководітель Департаментаорганізаціі медіцінскойпомощі населеніюА.А.КАРПЕЕВРуководітель Департаментанаучно - ісследовательскіхі образовательнихмедіцінскіх учрежденійВ.І.СЕРГІЕНКО

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 24 травня 1999 р N 190о ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ГІПЕРБАРИЧНОЇ МЕДІЦІНИМІНІСТЕРСТВА охорони здоров`я Російської Федерації цілях подальшого розвитку гіпербаричної медицини в Російської Федерації, підвищення ефективності іспользованіягіпербаріческой оксигенації при лікуванні різних захворювань, забезпечення безпеки при її застосуванні, посилення контролю задіяльністю відділень гіпербаричної оксигенації, вдосконалення методів баротерапії, спеціальної апаратури іпріборов наказую: 1. Перейменувати Федеральний центр гіпербаричної медіціниМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації в Центргіпербаріческой медицини Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації (далі - Центр) .2. З метою підвищення ефективності роботи Центру створити прийнятий Експертна рада (Додаток 1) .3. Керівнику Центру Родіонову В.В.: 3.1. Забезпечити роботу Центру та Експертної ради відповідність до Положенням (Додаток 2) .3.2. До 01.08.99 подати до МОЗ Росії аналітіческуюсправку про застосування гіпербаричної оксигенації в учрежденіяхздравоохраненія Російської Федерації, обсягах і качествепроізводімих вітчизняною промисловістю барокамер, другойспеціальной апаратури і приладів. Внести пропозиції подалі розвитку гіпербаричної медіціни.4. Керівникам органів управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації, федеральних установ охорони здоров`я: 4.1. До затвердження нових правил і нормативів, методіческіхрекомендацій по експлуатаціібарокамерруководствоватьсяотраслевимі методичними вказівками "Відділення ГБО. Правілаексплуатаціі і техніки безпеки" 42-2-27-90 і "Апарати ГБО, правила експлуатації і ремонту" 42-2-27-90.4.2. Категорично заборонити установку і іспользованіебарокамер, неразрешеннихкпрімененію Міністерствомздравоохраненія Російської Федераціі.4.3. Введення в експлуатацію багатомісних лікувальних барокомплексовпроізводіть тільки на підставі актів прийняття в експлуатаціюспеціалістамі Експертної ради при Центре.4.4. Допускати до роботи у відділеннях гіпербаріческойоксігенаціі тільки медичних працівників, що мають спеціальнуюподготовку по гіпербаричної оксигенації, подтвержденнуюсвідетельством встановленого зразка, виданими государственнимучрежденіем вищої медичної освіти, які мають ліцензію наетот вид деятельності.5. Департаменту організації медичної допомоги населенню, Управлінню охорони здоров`я матері і дитини розробити іпредставіть на затвердження в I кв. 2000 року проект Наказу "Омер щодо подальшого розвитку гіпербаричної медицини в Російської Федерації".6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації від 05.11.96 N 37 "Про вдосконалення работиРеспубліканского центру гіпербаричної медицини МінздравмедпромаРоссіі".7. Контроль за виконанням наказу покласти на заместітеляМіністра охорони здоров`я Російської Федерації Вялкова А.І.МіністрВ.І.СТАРОДУБОВПріложеніе N 1 до Наказу МОЗ Россііот 24 травня 1999 р N 190СОСТАВЕКСПЕРТНОГО РАДИ ПРИ ЦЕНТРІ ГІПЕРБАРИЧНОЇ МЕДІЦІНИМІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІРодіонов Володимир-керівник Центру гіпербаріческойВалентіновіч медицини МОЗ Росії, ( голова) профессорБайдін Сергей- професор кафедри дитячої хірургііАркадьевіч Російського государственногомедіцінского університету МінздраваРоссііБарсуков Володимир-завідувач відділенням ГБОАндреевіч Воронезької обласної клініческойбольніци, к.м.н.Васільев Віктор - начальник виробничо -Александровіч технічного відділу Всероссійскогопроектно - ізискательскогоінстітута проізводственнойтехнологіі (за згодою) Костенко Микола - завідувач відділенням ГБОСтепановіч Центрального військового госпіталяім. М.М. Бурденко, главнийспеціаліст по ГБО Російської Армії, к.м.н. (За згодою) Кисельов Сергій - завідувач відділенням ГБО МОНІКІОлеговіч ім. М.Ф. Володимирського, к.м.н.Кулешов Віктор - завідувач кафедри фізіологііІвановіч підводного плавання Військово -медичну академііім. С.М. Кірова, д.м.н.Лобов Михайло - професор кафедри неврологііАлександровіч Моніка, головний детскійневропатолог Головного управленіяздравоохраненія адміністрацііМосковской областіЛукіч Віталій- завідувач відділенням ГБОЛеонідовіч Московської медичної академііім. І.М. СеченоваМельніков Георгій- завідувач відділенням ГБОПавловіч московської міської клініческойбольніци N 36, к.м.н.Пахомов Володимир - завідувач кафедри гіпербаріческойІльіч медицини Інституту повишеніякваліфікаціі Федеральногоуправленія медико - біологічних іекстремальних проблем при МінздравеРоссіі, профессорРомасенко Марія - науковий керівник відділення ГБОВладіміровна НДІ швидкої допомоги. Н.В. Скліфосовського, главнийвнештатний фахівець з ГБОКомітета охорони здоров`я м Москви, д.м.н.Садовніков Віктор- керівник архітектурно -Даніловіч будівельної майстерні N 2Мінздравпроекта МОЗ РоссііСідорова Светлана- завідуюча відділенням ГБО городскойОлеговна клінічної лікарні N 63Твердохліб В`ячеслав - керівник РеспубліканскогоПетровіч центру адаптаційної медіціниМінздрава Росії, профессорШпектор Вадім- доцент кафедри ГБО РоссійскойАлександровіч медичної академііпоследіпломного освіти, к.м.н.Руководітель Департаментаорганізаціі медіцінскойпомощі населеніюА.А.КАРПЕЕВРуководітель Департаментанаучно - ісследовательскіхі образовательнихмедіцінскіх учрежденійВ.І.СЕРГІЕНКОПріложеніе N 2 до Наказу МОЗ Россііот 24 травня 1999 р N 190ПОЛОЖЕНІЕО ЦЕНТРІ ГІПЕРБАРИЧНОЇ МЕДІЦІНИМІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІI. Основні положения1. Центр гіпербаричної медицини Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації (далі Центр) створений нафункціональной основі на базах лабораторії баротерапії Научногоцентра хірургії РАМН (за згодою) та кафедри гіпербаріческойоксігенаціі Російської медичної академії последіпломногообразованія Міністерства охорони здоров`я Російської Федераціі.2. Центр у своїй діяльності руководствуетсязаконодательством Російської Федерації, нормативними правовими актами Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації, справжнім Положеніем.3. Методичний посібник Центром здійснює Департаменторганізаціі медіцінскойпомощінаселеніюМіністерстваздравоохраненія Російської Федераціі.4. Центр очолюється керівником, який призначається на посаду звільняються з посади Міністерством здравоохраненіяРоссійской Федераціі.5. Керівник Центру організовує його роботу відповідно снастоящімПоложеніем, представляетінтересиінесетответственность за діяльність Центра.II. Завдання ЦентраОсновной завданням Центру є підвищення еффектівностілеченія хворих за допомогою забезпечення впровадження в практіческоездравоохраненіе гіпербаричної оксігенаціі.III. Основні функції ЦентраФункціямі Центру є: 1. Разработкатактіческіх заходів з розвитку ісовершенствованіюгіпербаріческоймедіцінисвнесеніемсоответствующіх предложенійМіністерствуздравоохраненіяРоссійской Федераціі.2. Організаційно - методична та практична допомога органамуправленія охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації іучрежденіямздравоохраненіявразвітіігіпербаріческойоксігенаціі, підвищенні ефективності роботи відділень (кабінетів) гіпербаричної оксігенаціі.3. Розробка і внедреніевпрактікулечебно-профілактичних установ нових форм організації, методовлеченія з використанням гіпербаричної оксігенаціі.4. Забезпечення надання лікувально - консультативної помощібольним з використанням методів гіпербаричної оксігенаціі.5. Участь в проведенні післядипломної підготовки лікарів і середні медичних працівників за методами лікування з прімененіемгіпербаріческой оксигенації, їх атестації та сертіфікаціі.6. Участь в розробці планів і програм последіпломногообразованія, атестації та сертифікації лікарів по гіпербаріческойоксігенаціі.7. Координація наукових досліджень із зазначеної проблеми, що проводяться науково - дослідними і образовательнимімедіцінскімі учрежденіямі.8. Вивчення, обобщеніеіраспространеніедостіженійотечественной і зарубіжної науки і практики в областігіпербаріческой медіціни.9. Участь в розробці медико - технічних вимог кустановкам баротерапії та апаратів, які використовуються в них, їх новихмодіфікацій.10. Вивчення потреби охорони здоров`я в медіцінскойтехніке, расходнихматеріалах, лікарські засоби, що використовуються при проведенні гіпербаричної оксігенаціі.11. Разработкапредложенійпо зміни (доповнення) нормативної та методичної документації по організації лікування сіспользованіемгіпербаріческойоксігенаціі, установці іексплуатаціі барокамер та іншої спеціальної медичної техніки, участь в підготовці наказів та інших нормативних правових актовМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації по указаннойпроблеме.12. Участь в підготовці і проведенні науково - практіческіхмеропріятій Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації поуказанной проблеме.13. Організація приймання в експлуатацію багатомісних лечебнихбарокомплексов, участь, при необхідності, в роботі коміссійорганов управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерацііпо установці одномісних лікувальних барокамер і організацііотделеній гіпербаричної оксігенаціі.14. Для підвищення ефективності роботи по виполненіювозложенних функцій при Центрі створюється Експертна рада, составкоторого затверджується Міністерством охорони здоров`я РоссійскойФедераціі.Наряду з діяльністю по виконанню Центром покладених нанього функцій Рада здійснює: а) експертну оцінку: - відповідності отделенійгіпербаріческойоксігенацііутвержденним требованіям-- діяльності отделенійгіпербаріческойоксігенацііучрежденій здравоохраненія-- розробок нових і модернізації існуючих барокамер, іншої спеціальної апаратури і пріборов-- пропозицій органів управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації і установ охорони здоров`я, організацій іпредпріятій, наукових колективів і окремих авторів посовершенствованію організації гіпербаричної оксигенації вРоссіі-- наукових досліджень з проблем гіпербаричної медицини, що проводяться науково - дослідними і образовательнимімедіцінскімі установами Російської Федерації-б) прийом в експлуатацію багатомісних лікувальних барокамер іконтроль за їх работой.IV. Права ЦентраЦентр має право на: 1. Проведення робіт на договірній основі за всіма направленіямсвоей деятельності.2. Видання довідкових матеріалів і власних наукових трудов.3. Залучення до проведення консультативної, аналітичної, експертної та іншій роботі співробітників науково - ісследовательскіхіобразовательнихмедіцінскіхучрежденій, спеціалістовпрактіческого здравоохраненія.4. Взаємодія з науковими товариствами, профессіональнимімедіцінскімі асоціаціями та іншими громадськими організаціямі.5. Проведення робочих нарад спеціалістовпогіпербаріческой медицині з питань її совершенствованія.V. Обов`язки ЦентраЦентр зобов`язаний щороку до 1 лютого надавати в Департаменторганізаціі медичної допомоги населенню звіт про своєїдіяльності, стан організації гіпербаричної оксигенації в Росії, конкретні пропозиції щодо її улучшенію.VI. Реорганізація і ліквідація ЦентраРеорганізація іліквідаціяЦентраосуществляетсявсоответствіі до чинного законодавства Російської Федераціі.Руководітель Департаментаорганізаціі медіцінскойпомощі населеніюА.А.КАРПЕЕВРуководітель Департаментанаучно - ісследовательскіхі образовательнихмедіцінскіх учрежденійВ.І.СЕРГІЕНКО

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже