Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 29 квітня 1999 р N 150о СТВОРЕННЯ НАУКОВО - МЕТОДИЧНОГО І ІНФОРМАЦІОННОГОЦЕНТРА ЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ В ОБЛАСТІ ЗДРАВООХРАНЕНІЯМІНЗДРАВА Росії метою вдосконалення правового забезпечення, реалізацііКонцепціі розвитку охорони здоров`я і медичної науки Російської Федерації наказую: 1. Створити Науково - методичний та інформаційний центрзаконопроектних робіт в області охорони здоров`я МОЗ Росії (надалі - Центр) у складі Науково - проізводственногооб`едіненія медико - соціальних досліджень, економіки іінформатікі Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації (НПОМедсоцекономінформ) на функціональній основі в межах штатнойчісленностіі виділяються фінансових коштів НПО"Медсоцекономінформ" в кількості 7 едініц.2. Призначити виконуючим обов`язки діректораЦентраЦибульского Вадима Борісовіча.3. Науковим консультантом Центру призначити (за згодою) професора, члена - кореспондента РАМН Герасименко НіколаяФедоровіча.4. ЗаместітелюМіністраСолодкому В.А., Департаментуекономікі, планірованіяі фінансірованіяздравоохраненія (Макаров В.І.) в тримісячний термін вирішити питання матеріально-технічного оснащення Центру відповідно до Додатку 2.5. Генеральному директору НВО "Медсоцекономінформ"(Комаров Ю.М.): 5.1. Організувати роботу Центру відповідно до утверждаемимПоложеніем (Додаток 1) .5.2. У місячний термін внести необхідні зміни до Статуту іштатное розклад НПО "Медсоцекономінформ".6. Контроль за виконанням цього наказу покласти настатс - секретаря, заступника Міністра охорони здоров`я Російської Федерації Володіна В.Д.МіністрВ.І.СТАРОДУБОВПріложеніе 1УтвержденоПріказом МіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерацііот 29 квітня 1999 р N 150ПОЛОЖЕНІЕО НАУКОВО - методичної та інформаційної ЦЕНТРЕЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ В ОБЛАСТІ ЗДРАВООХРАНЕНІЯМІНЗДРАВА Россіі1. Загальні положенія1.1. Науково - методіческійіінформаціоннийцентрзаконопроектних робіт в області охорони здоров`я МОЗ Росії (в подальшому іменується Центр) створений в складі науково-виробничого об`єднання медико - соціальних досліджень, економіки та інформатики Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації (НВО Медсоцекономінформ) на функціональній основе.1.2. Центрв своєї діяльності руководствуетсязаконодательством Російської Федерації, УставомНПО"Медсоцекономінформ", Нормативними актами Міністерства охорони здоров`я Росії, атакож справжнім Положеніем.1.3. Штатна чисельність співробітників Центру определяетсяМінздравом Россіі.1.4. Керівник Центру призначається на должностьіосвобождается від займаної посади Міністерством охорони здоров`я Росії посогласованію з генеральним директором НВО "Медсоцекономінформ".1.5. Центр здійснює свою діяльність відповідно спланамі робіт, які затверджуються статс - секретарем, заместітелемМіністра охорони здоров`я Російської Федерації, а також договораміі контрактамі.1.6. Фінансування Центру здійснюється за рахунок бюджетнихкоштів, що виділяються НПО "Медсоцекономінформ".У Межах, встановлених цим Положенням завдань іфункцій, Центр може здійснювати приносить дохід діяльність, види і порядок виконання якої встановлюються МінздравомРоссіі відповідно до законодавства Російської Федераціі.2. Завдання Центра2.1. Розробка наукової методології правового регулірованіядеятельності охорони здоров`я та охорони здоров`я граждан.2.2. Організаційно - технічне, експертне та інформаціонноеобеспеченіе розробки федеральних і регіональних законодательнихактов в області охорони здоров`я і охорони здоров`я граждан.2.3. Створення і ведення баз даних по законодавству вобласти охорони здоров`я, що включають як російські (федеральні ірегіональние), так і закони зарубіжних стран.3. Функції Центра3.1. Підготовка пропозицій до проектів програм развітіязаконодательства в галузі охорони здоров`я Російської Федераціідля МОЗ Россіі.3.2. Збір, аналіз і наукова експертиза заявок і пропозицій поразработке і перегляду законодавчих актів в областіздравоохраненія.3.3. За завданням Міністерства охорони здоров`я Росії підготовка експертнихзаключеній щодо проектів законодавчих актів як федеральних так ірегіональних, в тому числі із залученням фахівців другіхучрежденій здравоохраненія.3.4. Організація і забезпечення розробки законодавчих, норматівнихіметодіческіхдокументов, аналітичних, інформаційних та інших робіт в області законопроектнойдеятельності.3.5. Вивчення та узагальнення практики застосування законодательнихактов в області здравоохраненія.3.6. Формування, ведення та зберігання інформаційного фондаактов законодавства, а також обмін інформацією з організаціямідругіх міністерств і відомств з питань законодавства в сферездравоохраненія та інших суміжних областях.3.7. За дорученням Міністерства охорони здоров`я Росії комплектування рабочіхгрупп, тимчасових творчих колективів з розробки проектовзаконов (федеральних і регіональних) в галузі охорони здоров`я ізабезпечення цієї работи.3.8. Вивчення досвіду законотворчої діяльності в зарубежнихстранах, систематичний (разовий - за запитами структурнихподразделеній МОЗ Росії) аналіз правового регулірованіявопросов охорони здоров`я. Щорічне подання даного аналізав відділ законодавства і взаємодії з Федеральним СобраніемМінздрава Россіі.3.9. Отримання інформації з Штаб - квартири і Европейскогорегіонального бюро ВООЗ з питань законодавчого обеспеченіядеятельності охорони здоров`я та охорони здоров`я граждан.3.10. Здійснення робіт по створенню і функціонірованіюсотруднічающего центру ВООЗ з питань законодавства в областіздравоохраненія.4. Права Центра4.1. Центр має право: 4.1.1. Отримувати необхідну інформацію про прийняті закони (федеральних і регіональних), наказах Міністерства охорони здоров`я Россіі.4.1.2. Брати участь в конференціях, нарадах, симпозіумах попроблемам законодавства в області здравоохраненія.4.1.3. Підтримувати прямий зв`язок з ВООЗ і суб`ектамімеждународного співпраці з питань законодавства вобласти здравоохраненія.4.1.4. Здійснювати листування з питань, що входять вкомпетенцію Центра.4.1.5. Здійснювати госпдоговірну діяльність З організацією, установами, підприємствами Російської Федерації в відповідність до Статуту НВО "Медсоцекономінформ".5. Прикінцеві положенія5.1. Реорганізація і ліквідація ЦентраосуществляетсяМінздравом Росії відповідно до чинного законодательствомРоссійской Федераціі.Начальнікотдела законодательстваі взаімодействіяс Федеральним СобраніемЛ.С.МЕЛЬНІКОВАРуководітель Департаментанаучно - ісследовательскіхі образовательнихмедіцінскіх учрежденійВ.І.СЕРГІЕНКОПріложеніе 2к Наказу МіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерацііот 29 квітня 1999 р N 150ПОТРЕБНОСТЬВ ЗАСОБАХ ОРГТЕХНІКИ І КОМПЬЮТЕРАХНАУЧНО - МЕТОДИЧНОГО І ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРАЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ МОЗ РОСІЇ + ---------------------------------------------- - + ---------------- + | Найменування засобів оргтехніки | Кількість | + ----------------------------------------------- + ---------------- + | 1. Комп`ютери в комплекті (клавіатура, монітор, | 2 шт. || Миша, принтер) ||| ||| 2. телефакс | 1 шт. || ||| 3. ксерокс | 1 шт. || ||| 4. модем | 1 шт. || ||| 5. сканер | 1 шт. || ||| 6. Офісні меблі: ||| - столи для оргтехніки | 8 шт. || - Шафи для документів | 3 шт. | + ----------------------------------------------- + ---------------- + Начальнікотдела законодательстваі взаімодействіяс Федеральним СобраніемЛ.С.МЕЛЬНІКОВА

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 29 квітня 1999 р N 150о СТВОРЕННЯ НАУКОВО - МЕТОДИЧНОГО І ІНФОРМАЦІОННОГОЦЕНТРА ЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ В ОБЛАСТІ ЗДРАВООХРАНЕНІЯМІНЗДРАВА Росії метою вдосконалення правового забезпечення, реалізацііКонцепціі розвитку охорони здоров`я і медичної науки Російської Федерації наказую: 1. Створити Науково - методичний та інформаційний центрзаконопроектних робіт в області охорони здоров`я МОЗ Росії (надалі - Центр) у складі Науково - проізводственногооб`едіненія медико - соціальних досліджень, економіки іінформатікі Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації (НПОМедсоцекономінформ) на функціональній основі в межах штатнойчісленностіі виділяються фінансових коштів НПО"Медсоцекономінформ" в кількості 7 едініц.2. Призначити виконуючим обов`язки діректораЦентраЦибульского Вадима Борісовіча.3. Науковим консультантом Центру призначити (за згодою) професора, члена - кореспондента РАМН Герасименко НіколаяФедоровіча.4. ЗаместітелюМіністраСолодкому В.А., Департаментуекономікі, планірованіяі фінансірованіяздравоохраненія (Макаров В.І.) в тримісячний термін вирішити питання матеріально-технічного оснащення Центру відповідно до Додатку 2.5. Генеральному директору НВО "Медсоцекономінформ"(Комаров Ю.М.): 5.1. Організувати роботу Центру відповідно до утверждаемимПоложеніем (Додаток 1) .5.2. У місячний термін внести необхідні зміни до Статуту іштатное розклад НПО "Медсоцекономінформ".6. Контроль за виконанням цього наказу покласти настатс - секретаря, заступника Міністра охорони здоров`я Російської Федерації Володіна В.Д.МіністрВ.І.СТАРОДУБОВПріложеніе 1УтвержденоПріказом МіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерацііот 29 квітня 1999 р N 150ПОЛОЖЕНІЕО НАУКОВО - методичної та інформаційної ЦЕНТРЕЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ В ОБЛАСТІ ЗДРАВООХРАНЕНІЯМІНЗДРАВА Россіі1. Загальні положенія1.1. Науково - методіческійіінформаціоннийцентрзаконопроектних робіт в області охорони здоров`я МОЗ Росії (в подальшому іменується Центр) створений в складі науково-виробничого об`єднання медико - соціальних досліджень, економіки та інформатики Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації (НВО Медсоцекономінформ) на функціональній основе.1.2. Центрв своєї діяльності руководствуетсязаконодательством Російської Федерації, УставомНПО"Медсоцекономінформ", Нормативними актами Міністерства охорони здоров`я Росії, атакож справжнім Положеніем.1.3. Штатна чисельність співробітників Центру определяетсяМінздравом Россіі.1.4. Керівник Центру призначається на должностьіосвобождается від займаної посади Міністерством охорони здоров`я Росії посогласованію з генеральним директором НВО "Медсоцекономінформ".1.5. Центр здійснює свою діяльність відповідно спланамі робіт, які затверджуються статс - секретарем, заместітелемМіністра охорони здоров`я Російської Федерації, а також договораміі контрактамі.1.6. Фінансування Центру здійснюється за рахунок бюджетнихкоштів, що виділяються НПО "Медсоцекономінформ".У Межах, встановлених цим Положенням завдань іфункцій, Центр може здійснювати приносить дохід діяльність, види і порядок виконання якої встановлюються МінздравомРоссіі відповідно до законодавства Російської Федераціі.2. Завдання Центра2.1. Розробка наукової методології правового регулірованіядеятельності охорони здоров`я та охорони здоров`я граждан.2.2. Організаційно - технічне, експертне та інформаціонноеобеспеченіе розробки федеральних і регіональних законодательнихактов в області охорони здоров`я і охорони здоров`я граждан.2.3. Створення і ведення баз даних по законодавству вобласти охорони здоров`я, що включають як російські (федеральні ірегіональние), так і закони зарубіжних стран.3. Функції Центра3.1. Підготовка пропозицій до проектів програм развітіязаконодательства в галузі охорони здоров`я Російської Федераціідля МОЗ Россіі.3.2. Збір, аналіз і наукова експертиза заявок і пропозицій поразработке і перегляду законодавчих актів в областіздравоохраненія.3.3. За завданням Міністерства охорони здоров`я Росії підготовка експертнихзаключеній щодо проектів законодавчих актів як федеральних так ірегіональних, в тому числі із залученням фахівців другіхучрежденій здравоохраненія.3.4. Організація і забезпечення розробки законодавчих, норматівнихіметодіческіхдокументов, аналітичних, інформаційних та інших робіт в області законопроектнойдеятельності.3.5. Вивчення та узагальнення практики застосування законодательнихактов в області здравоохраненія.3.6. Формування, ведення та зберігання інформаційного фондаактов законодавства, а також обмін інформацією з організаціямідругіх міністерств і відомств з питань законодавства в сферездравоохраненія та інших суміжних областях.3.7. За дорученням Міністерства охорони здоров`я Росії комплектування рабочіхгрупп, тимчасових творчих колективів з розробки проектовзаконов (федеральних і регіональних) в галузі охорони здоров`я ізабезпечення цієї работи.3.8. Вивчення досвіду законотворчої діяльності в зарубежнихстранах, систематичний (разовий - за запитами структурнихподразделеній МОЗ Росії) аналіз правового регулірованіявопросов охорони здоров`я. Щорічне подання даного аналізав відділ законодавства і взаємодії з Федеральним СобраніемМінздрава Россіі.3.9. Отримання інформації з Штаб - квартири і Европейскогорегіонального бюро ВООЗ з питань законодавчого обеспеченіядеятельності охорони здоров`я та охорони здоров`я граждан.3.10. Здійснення робіт по створенню і функціонірованіюсотруднічающего центру ВООЗ з питань законодавства в областіздравоохраненія.4. Права Центра4.1. Центр має право: 4.1.1. Отримувати необхідну інформацію про прийняті закони (федеральних і регіональних), наказах Міністерства охорони здоров`я Россіі.4.1.2. Брати участь в конференціях, нарадах, симпозіумах попроблемам законодавства в області здравоохраненія.4.1.3. Підтримувати прямий зв`язок з ВООЗ і суб`ектамімеждународного співпраці з питань законодавства вобласти здравоохраненія.4.1.4. Здійснювати листування з питань, що входять вкомпетенцію Центра.4.1.5. Здійснювати госпдоговірну діяльність З організацією, установами, підприємствами Російської Федерації в відповідність до Статуту НВО "Медсоцекономінформ".5. Прикінцеві положенія5.1. Реорганізація і ліквідація ЦентраосуществляетсяМінздравом Росії відповідно до чинного законодательствомРоссійской Федераціі.Начальнікотдела законодательстваі взаімодействіяс Федеральним СобраніемЛ.С.МЕЛЬНІКОВАРуководітель Департаментанаучно - ісследовательскіхі образовательнихмедіцінскіх учрежденійВ.І.СЕРГІЕНКОПріложеніе 2к Наказу МіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерацііот 29 квітня 1999 р N 150ПОТРЕБНОСТЬВ ЗАСОБАХ ОРГТЕХНІКИ І КОМПЬЮТЕРАХНАУЧНО - МЕТОДИЧНОГО І ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРАЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ МОЗ РОСІЇ + ---------------------------------------------- - + ---------------- + | Найменування засобів оргтехніки | Кількість | + ----------------------------------------------- + ---------------- + | 1. Комп`ютери в комплекті (клавіатура, монітор, | 2 шт. || Миша, принтер) ||| ||| 2. телефакс | 1 шт. || ||| 3. ксерокс | 1 шт. || ||| 4. модем | 1 шт. || ||| 5. сканер | 1 шт. || ||| 6. Офісні меблі: ||| - столи для оргтехніки | 8 шт. || - Шафи для документів | 3 шт. | + ----------------------------------------------- + ---------------- + Начальнікотдела законодательстваі взаімодействіяс Федеральним СобраніемЛ.С.МЕЛЬНІКОВА

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже