Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


"медична газета", N 15, 26.02.99МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 19 січня 1999 р N 18О ВВЕДЕННЯ В ДЕЙСТВІЕПЕРЕЧНЯ ВІДПОВІДНОСТІ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГОМЕДІЦІНСКОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПЕРСОНАЛАДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦІАЛІСТОВВ метою подальшого вдосконалення роботи по проведеніюсертіфікаціі і аттестаціісреднегомедіцінскогоіфармацевтіческого персоналу наказую: 1. Ввести в дію Перелік відповідності спеціальностейсреднего медичного і фармацевтичного персоналу должностямспеціалістов з 1 лютого 1999 року (Додаток) .2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 2 Наказу Міністерстваздравоохраненія Російської Федерації від 19.08.97 N 249 "Ономенклатуреспеціальностей середнього медичного іфармацевтіческого персоналу".3. Контроль за виконанням наказу покласти на Первогозаместітеля Міністра Г.Г. Оніщенко.МіністрВ.І.СТАРОДУБОВПріложеніеУтвержденПріказом МіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерацііот 19 січня 1999 р N 18ПЕРЕЧЕНЬСООТВЕТСТВІЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГОМЕДІЦІНСКОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПЕРСОНАЛАДОЛЖНОСТЯМ ФАХІВЦІВ + --------------------------- - + ---------------------------------- + | Найменування спеціальностей | Найменування посад | + ----------------------------- + ---------------- ------------------ + | 1. Організація сестринського | Директор лікарні (будинку) || справи | сестринського догляду, хоспіса- || | Завідувачка молочнойкухней, || | Віднесеної до груп за оплатою || | Праці керівників- головна || | Медична сестра-старша || | Медична сестра амбулаторно - || | Поліклінічного закладу, || | Чинного на правах відділень в || | Складі лікувально - || | Профілактичного закладу || | || 2. Лікувальна справа | Старший фельдшер, фельдшер, || | Завідувач фельдшерсько - || | Акушерським пунктом - фельдшер- || | Завідувач здравпунктом - || | Фельдшер- завідувач медпункту - || | Фельдшер || | || 3. Акушерська справа | Старша акушерка, акушерка- || | Завідувач фельдшерсько - || | Акушерським пунктом - акушерка || | || 4. Стоматологія | Зубний лікар || | || 5. Стоматологія ортопедичес- | Завідувач виробництвом || кая | установ (відділів, відділень, || | лабораторій) зубопротезування, || | Старший зубнойтехнік, зубної || | Технік || | || 6. Епідеміологія | Помічник лікаря епідеміолога || (Паразитології) | (паразитолога) || | || 7. Гігієна і санітарія | Помічник санітарного лікаря || | || 8. Дезінфекційне справу | Інструктор - дезінфектор || | || 9. Гігієнічне виховання | Інструктор по гігієнічному || | Виховання || | || 10. Ентомологія | Помічник ентомолога || | || 11. Лабораторна діагностика | Медичний технолог, медичний || | Лабораторний технік, фельдшер - || | Лаборант, лаборант || | || 12. Гістологія | Медичний технолог, медичний || | Лабораторний технік, фельдшер - || | Лаборант, лаборант || | || 13. Лабораторна справа | Медичний технолог, медичний || | Лабораторний технік, фельдшер - || | Лаборант, лаборант || | || 14. Фармація | Завідувач аптечним закладом, || | Старший фармацевт, фармацевт || | || 15. Сестринська справа | Старша медіцінскаясестра, || | Медична сестра, в т.ч. || | Палатна, процедурної, || | Перевязочной- завідувач || | Фельдшерсько - акушерського пункту - || | Медична сестра, завідувач || | Здравпунктом - медична сестра, || | Завідувач медпунктом- || | Медична сестра || | || 16. Сестринська справа в | Старша медіцінскаясестра, || педіатрії | медична сестра || | || 17. Операційне справу | Старша операційна медична || | Сестра, операційна медична || | Сестра || | || 18. Анестезіологія та | Старша медіцінскаясестра, || реаніматологія | медична сестра - анестезист || | || 19. Загальна практика | Медична сестра лікаря загальної || | Практики || | || 20. Протезування | Рентгенолаборант || | || 21. Функціональна диагности- | Старша медіцінскаясестра, || ка | медична сестра || | || 22. Фізіотерапія | Старша медіцінскаясестра, || | Медична сестра по || | Фізіотерапії || | || 23. Медичний масаж | Медична сестра з масажу || | || 24. Лікувальна фізкультура | Інструктор з лікувальної || | Фізкультури || | || 25. Дієтологія | Завідуюча молочнойкухней, || | Медична сестра дієтична || | || 26. Медична статистика | Медичний статистик | + ----------------------------- + ------------- --------------------- + Примітка. Спеціальність ідолжностіотносятсякГоссанепідслужбе.Начальнік Управленіякадровой політікіЕ.Д.ДЕДКОВ

медичне законодавство


"медична газета", N 15, 26.02.99МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 19 січня 1999 р N 18О ВВЕДЕННЯ В ДЕЙСТВІЕПЕРЕЧНЯ ВІДПОВІДНОСТІ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГОМЕДІЦІНСКОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПЕРСОНАЛАДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦІАЛІСТОВВ метою подальшого вдосконалення роботи по проведеніюсертіфікаціі і аттестаціісреднегомедіцінскогоіфармацевтіческого персоналу наказую: 1. Ввести в дію Перелік відповідності спеціальностейсреднего медичного і фармацевтичного персоналу должностямспеціалістов з 1 лютого 1999 року (Додаток) .2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 2 Наказу Міністерстваздравоохраненія Російської Федерації від 19.08.97 N 249 "Ономенклатуреспеціальностей середнього медичного іфармацевтіческого персоналу".3. Контроль за виконанням наказу покласти на Первогозаместітеля Міністра Г.Г. Оніщенко.МіністрВ.І.СТАРОДУБОВПріложеніеУтвержденПріказом МіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерацііот 19 січня 1999 р N 18ПЕРЕЧЕНЬСООТВЕТСТВІЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГОМЕДІЦІНСКОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПЕРСОНАЛАДОЛЖНОСТЯМ ФАХІВЦІВ + --------------------------- - + ---------------------------------- + | Найменування спеціальностей | Найменування посад | + ----------------------------- + ---------------- ------------------ + | 1. Організація сестринського | Директор лікарні (будинку) || справи | сестринського догляду, хоспіса- || | Завідувачка молочнойкухней, || | Віднесеної до груп за оплатою || | Праці керівників- головна || | Медична сестра-старша || | Медична сестра амбулаторно - || | Поліклінічного закладу, || | Чинного на правах відділень в || | Складі лікувально - || | Профілактичного закладу || | || 2. Лікувальна справа | Старший фельдшер, фельдшер, || | Завідувач фельдшерсько - || | Акушерським пунктом - фельдшер- || | Завідувач здравпунктом - || | Фельдшер- завідувач медпункту - || | Фельдшер || | || 3. Акушерська справа | Старша акушерка, акушерка- || | Завідувач фельдшерсько - || | Акушерським пунктом - акушерка || | || 4. Стоматологія | Зубний лікар || | || 5. Стоматологія ортопедичес- | Завідувач виробництвом || кая | установ (відділів, відділень, || | лабораторій) зубопротезування, || | Старший зубнойтехнік, зубної || | Технік || | || 6. Епідеміологія | Помічник лікаря епідеміолога || (Паразитології) | (паразитолога) || | || 7. Гігієна і санітарія | Помічник санітарного лікаря || | || 8. Дезінфекційне справу | Інструктор - дезінфектор || | || 9. Гігієнічне виховання | Інструктор по гігієнічному || | Виховання || | || 10. Ентомологія | Помічник ентомолога || | || 11. Лабораторна діагностика | Медичний технолог, медичний || | Лабораторний технік, фельдшер - || | Лаборант, лаборант || | || 12. Гістологія | Медичний технолог, медичний || | Лабораторний технік, фельдшер - || | Лаборант, лаборант || | || 13. Лабораторна справа | Медичний технолог, медичний || | Лабораторний технік, фельдшер - || | Лаборант, лаборант || | || 14. Фармація | Завідувач аптечним закладом, || | Старший фармацевт, фармацевт || | || 15. Сестринська справа | Старша медіцінскаясестра, || | Медична сестра, в т.ч. || | Палатна, процедурної, || | Перевязочной- завідувач || | Фельдшерсько - акушерського пункту - || | Медична сестра, завідувач || | Здравпунктом - медична сестра, || | Завідувач медпунктом- || | Медична сестра || | || 16. Сестринська справа в | Старша медіцінскаясестра, || педіатрії | медична сестра || | || 17. Операційне справу | Старша операційна медична || | Сестра, операційна медична || | Сестра || | || 18. Анестезіологія та | Старша медіцінскаясестра, || реаніматологія | медична сестра - анестезист || | || 19. Загальна практика | Медична сестра лікаря загальної || | Практики || | || 20. Протезування | Рентгенолаборант || | || 21. Функціональна диагности- | Старша медіцінскаясестра, || ка | медична сестра || | || 22. Фізіотерапія | Старша медіцінскаясестра, || | Медична сестра по || | Фізіотерапії || | || 23. Медичний масаж | Медична сестра з масажу || | || 24. Лікувальна фізкультура | Інструктор з лікувальної || | Фізкультури || | || 25. Дієтологія | Завідуюча молочнойкухней, || | Медична сестра дієтична || | || 26. Медична статистика | Медичний статистик | + ----------------------------- + ------------- --------------------- + Примітка. Спеціальність ідолжностіотносятсякГоссанепідслужбе.Начальнік Управленіякадровой політікіЕ.Д.ДЕДКОВ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже