Посадові обов`язки та права фельдшера (старшої медичної сестри) відділення невідкладної допомоги

На цю посаду призначається досвідчений середній медичний працівник, який має кваліфікаційну категорію з лікувальної медичної спеціальності і практичну підготовку з питань організації роботи медичного відділення і надання екстреної допомоги при загрозливих для життя невідкладних станах.

Фельдшер (старша медична сестра) відділення невідкладної допомоги підпорядкований (а) завідувачу відділенням і в безпосередньому підпорядкуванні має весь середній і молодший медичний персонал відділення.

Фельдшер (старша медична сестра) несе відповідальність за постійну готовність усіх медичних засобів невідкладної допомоги до негайного прімененію- збереження (з урахуванням термінів придатності), облік, правильне призначення і списання спиртів, сильнодіючих, дорогих, гостродефіцитних, наркотичних препаратів-дотримання норм і правил трудового законодавства- справне ведення діловодства, трудового та господарського обліку.

Виходячи з відповідальності, фельдшер (старша медична сестра) зобов`язаний (а):

 • керувати повсякденною роботою середнього та молодшого персоналу відділення;
 • під керівництвом завідувача відділенням складати та подавати на затвердження головному лікарю графіки роботи персоналу відділення, контролювати дотримання режиму робочого часу і змінних графіків, вести щоденний табель обліку роботи бригад невідкладної допомоги;
 • для своєчасного нарахування зарплати становитиме в установлені строки табель робочого часу і затверджувати його у завідувача відділенням, а також оформляти і здавати в відділ кадрів листки тимчасової непрацездатності;
 • під керівництвом завідувача відділенням і за участю громадськості складати графіки відпусток персоналу і представляти їх керівництву через відділ кадрів;
 • систематично перевіряти наявність, облік, витрата медикаментів та медичного майна сумок лікарів невідкладної допомоги, поповнювати дефектуру через аптеку установи в суворій відповідності з описом вкладень та здійснювати контроль за комплектністю лікарських сумок:
 • спільно з завідувачем відділенням систематично перевіряти наявність, зберігання, витрата спиртів і препаратів, що підлягають обліку, вести записи у відповідних журналах обліку і скріплювати їх своїм підписом;
 • контролювати ведення медперсоналом журналів прийому і здачі чергувань, медикаментів і майна;
 • контролювати правильність заповнення диспетчером подорожніх листів водіїв і санітарний стан салонів автотранспорту;
 • контролювати дотримання співробітниками правил медичної етики і деонтології, трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку, наказів і розпоряджень адміністрації;
 • на час відпусток або в разі раптового відсутності на робочому місці середнього і молодшого персоналу приймати негайні заходи до їх заміни.

Фельдшер (старша медична сестра) має право:

 • розподіляти по робочих місцях, виходячи з виробничої необхідності, середній і молодший медичний персонал і контролювати хід і якість його роботи;
 • у відсутності завідувача відділенням виробляти перестановку персоналу на робочих місцях;
 • клопотати перед адміністрацією про заохочення при виконанні службових обов`язків і про покарання винних у порушеннях службового обов`язку.
Б.Г. Апанасенко, А.Н. Нагнибіда
Поділитися в соц мережах:

Cхоже