Посадові обов`язки та права завідувача відділенням невідкладної допомоги

Відео: Соціальний педагог Дмитро Поваляев

Завідувач відділенням невідкладної допомоги повинен бути лікарем, які пройшли спеціалізацію з терапевтичних або хірургічних дисциплін, які мають першу або вищу категорію або вчений ступінь за фахом і значний досвід з надання медичної допомоги при невідкладних і загрожують життю людини станах і захворюваннях.

Завідувач відділенням невідкладної допомоги підпорядкований безпосередньо головному лікарю об`єднання або установи, до складу якого входить це отделеніе- йому, в свою чергу, підпорядковується весь медичний персонал відділення, а водії санітарного автотранспорту - в порядку оперативного взаємодії.

Завідувач відповідає за наступні основні положення роботи відділення:

 • організацію і якість надання невідкладної допомоги населенню підвідомчій території;
 • повноту укомплектованості відділення медичними кадрами, медикаментами, медичним та медико-санітарним майном, їх правильне зберігання і використання;
 • дотримання норм протиепідемічного режиму, охорони праці, техніки безпеки, правильне використання санітарного автотранспорту.

Виходячи з норм відповідальності, завідувач зобов`язаний:

 • розробляти і подавати на затвердження керівництву перспективні і поточні плани;
 • підбирати і розставляти кадри відповідно до діловими і професійними якостями;
 • планувати заступлення на службу чергових змін відділення і контролювати виконання графіка чергувань;
 • контролювати дотримання режиму робочого часу, терміни і правильність складання табелів для своєчасного нарахування заробітної плати персоналу;
 • враховувати і забезпечувати потреби в медикаментах, медичному, санітарно технічному майні;
 • здійснювати контроль за обліком, зберіганням, витратою сильнодіючих, наркотичних і гостродефіцитних препаратів, спиртів;
 • забезпечувати безперебійну і ритмічну роботу виїзних лікарів і диспетчерів, перевіряти правильність ведення ними встановленої документації;
 • контролювати роботу санітарного автотранспорту та рішуче присікати будь-які спроби його використання не за прямим призначенням;
 • забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм і безпечних умов праці, особисто проводити інструктаж і навчання персоналу безпечним методам і прийомам праці, своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку та вести належний облік;
 • забезпечувати дотримання персоналом трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, розпоряджень адміністрації;
 • здійснювати постійний зв`язок з іншими лікувально-профілактичними відділеннями та установами і спадкоємність в наданні екстреної медичної допомоги, особисто брати участь в роботі клініко-анатомічних конференцій, засідань ЛКК та забезпечувати в них участь підлеглих лікарів;
 • систематично аналізувати показники роботи відділення та подавати керівництву звіти і пропозиції щодо їх поліпшення;
 • виховувати у підлеглих дотримання ними правил медичної етики, деонтології, гуманізму і чинного законодавства;
 • негайно інформувати керівництво про всі надзвичайні події та грубі порушення трудової дисципліни.

Завідувач відділенням невідкладної допомоги має право:

 • безпосередньо підбирати і розставляти кадри;
 • встановлювати графіки роботи-виробничу необхідність проводити заміну чергувань, а при неявці когось із персоналу на роботу вживати термінових заходів до заміни відсутнього, аж до затримки закінчив зміну на понаднормові години з наступною оплатою відповідно до КЗпП;
 • в разі потреби вносити обґрунтовані пропозиції щодо зміни і доповнення посадових інструкцій своїх підлеглих;
 • брати особисту участь у розборі заяв і скарг громадян на роботу відділення;
 • оголошувати в усній формі подяку і догани або зауваження співробітникам відділення а також вносити відповідні пропозиції до наказів адміністрації лікувального закладу;
 • завідувач відділенням має право на періодичне (1 раз в 3-5 років) підвищення кваліфікації в навчальних (наукових) центрах по обраним їм спеціальностями.

Відео: Вимоги виробничої санітарії (Демо)

Б.Г. Апанасенко, А.Н. Нагнибіда
Поділитися в соц мережах:

Cхоже