Посадові обов`язки та права диспетчера відділення невідкладної допомоги

На посаду диспетчера відділення невідкладної допомоги призначається фельдшер (медсестра), який має досвід розпізнавання невідкладних станів, загострень хронічних і гострих захворювань, знає район обслуговування відділенням невідкладної допомоги, розташування і структуру лікувально-профілактичних установ свого територіального медичного об`єднання (поліклініки), району та міста, підприємств санітарного автотранспорту, органів адміністративного управління району.

Диспетчеру в оперативному відношенні підпорядковані виїзні лікарі і водійський склад. Він, в свою чергу, підпорядкований завідувачу відділенням і старшому фельдшеру (старшій медичній сестрі) і в їх відсутність є адміністративно-відповідальною особою.

Диспетчер відділення невідкладної допомоги зобов`язаний:

 • здійснювати оперативний напрям виїзних лікарів до хворих відповідно до надходять викликами;
 • мати постійну інформацію про роботу лікарів на лінії, про їх переміщення, про затримки і закінчення виконання виклику, заносячи ці дані в відповідну документацію- приймати від лікарів карти викликів і звіт про виконану роботу під час відсутності адміністрації;
 • при надходженні виклику продублювати його вголос, записати адресу, прізвище, ім`я, по батькові, вік, привід до виклику з урахуванням короткого анамнезу хвороби, номер телефону;
 • при одночасному надходженні декількох викликів для визначення пріоритетності їх виконання доповідати про них завідувачу відділенням (старшому лікарю зміни), а в разі його відсутності старшому черговому лікарю служби швидкої медичної допомоги та встановлювати черговість виконання викликів відповідно до вказівок перерахованих посадових осіб, про що робити відповідні записи в журналі прийому викликів;
 • приймаючи чергування, перевірити наявність виїзних бригад, лікарських препаратів і медичного майна, звірити годинники, зробити відповідні позначки в журналах обліку, доповісти завідувачу відділенням (старшому фельдшеру) про заступання на чергування;
 • проводити передрейсові медичні огляди водіїв санавтотранспорта, заповнювати їх шляхові листи (час прибуття, вибуття, простою, ремонту машини і кілометраж за зміну), підписувати шляхові листи і ставити штамп тільки після закінчення робочої зміни і підписи лікаря;
 • в разі необхідності особисто надавати медичну допомогу громадянам, що звернулися до відділення, з реєстрацією в журналі прийому викликів та оформленням карти виклику;
 • контролювати виконання медичним персоналом і водіями правил внутрішнього трудового розпорядку, включаючи черговість прийому їжі, посадових інструкцій, забезпечувати дотримання протипожежного режиму та охорону приміщень-не допускати знаходження у відділенні сторонніх осіб-в разі виникнення умов, що перешкоджають нормальній роботі відділення, вживати всіх заходів щодо їх усунення, включаючи звернення до аварійні служби і органи охорони правопорядку з негайною доповіддю завідувачу відділенням та керівництву РТМО (поліклініки);
 • в кінці робочої зміни за матеріалами обліку оперативної інформації представляти завідувачу відділенням звіт за встановленою формою.

Диспетчер відділення має право:

 • вимагати від адміністрації створення умов, що забезпечують виконання посадових інструкцій та збереження матеріальних цінностей, включаючи медикаменти суворого обліку;
 • з урахуванням приводу до виклику і сформованої обстановки направляти до хворого позачергово будь-якого лікаря;
 • активно контролювати час виконання викликів.
Б.Г. Апанасенко, А.Н. Нагнибіда
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже