Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


медичне законодавство


ФЕДЕРАЛЬНИЙ ФОНД ОБОВ`ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХОВАНІЯПІСЬМОN 4674/22-І ВІД 13.11.97ОБ обчислення платежів НА ОБОВ`ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХОВАНІЕНЕРАБОТАЮЩЕГО населення або відповідно до Закону Російської Федерації "Про медіцінскомстрахованіі громадян в Російській Федерації" громадянам Россіігарантіруется надання медичної допомоги та її оплата черезсістему обов`язкового медичного страхування в обсязі і на условіяхдействующей на території суб`єктів Російської Федерації терріторіальнойпрограмми ОМС. Основними джерелами фінансових коштів обязательногомедіцінского страхування є страхові внески підприємств, організацій, установ та платежі з бюджету на страхованіенеработающего населення, сума яких повинна забезпечити фінансірованіетерріторіальной програми в повному об`еме.В умовах хронічної нестачі фінансових ресурсів питання остабілізаціі джерел фінансування системи ОМС набуває важнейшеезначеніе. При цьому особливу тривогу викликає ситуація з платежами нанеработающее населення, які як і раніше здійснюють далеко не всесуб`екти Російської Федерації, а в ряді випадків розмір їх явнонедостаточен для забезпечення фінансування територіальних программ.Негатівную роль в цьому відігравало і відсутність єдиного підходу до проблемеопределенія розміру зазначених платежів. виходячи з викладеного та відповідно до ПостановленіемПравітельства Російської Федерації від 28 серпня 1997 року N 1081 "Оходе виконання і завданнях Уряду Російської Федерації пореалізаціі Послання Президента Російської Федерації ФедеральномуСобранію "Порядок у владі - порядок в країні" (Про становище в країні іосновним напрямки політики Російської Федерації)" і программиПравітельства Російської Федерації "Структурна перестройкаіекономіческій зростання в 1997 - 2000 роках" Міністерством здравоохраненіяРоссійской Федерації, Міністерством фінансів Російської Федерації іФедеральним фондом обов`язкового медичного страхування розроблені іутверждени Порядок обчислення платежів на обов`язкове медіцінскоестрахованіе непрацюючих громадян суб`єктів Російської Федерації іМетодіческіе рекомендації щодо розрахунку платежів на обязательноемедіцінское страхування непрацюючих громадян суб`єктів РоссійскойФедераціі.Направляем зазначені документи для використання при формірованііпроектов бюджетів територіального фонду ОМС на 1998 і наступні годи.Председатель правління Федерального фондаобязательного медичного страхування, Міністр охорони здоров`я Російської Федерації Т.Б.ДмітріеваІсполнітельний директор Федерального фондаобязательного медичного страхованіяВ.В.ГрішінПріложеніе N 1УтверждаюМіністр охорони здоров`я Російської Федерації Т.Б.Дмітріева6 листопада 1997 годаЗаместітельМіністра фінансів Російської Федерації І.П .Молчанов6 листопада 1997 годаІсполнітельний директор Федерального фондаобязательного медичного страхованіяВ.В.Грішін6 листопада 1997 годаПорядок обчислення платежів на обов`язкове медіцінскоестрахованіе непрацюючих громадян суб`єктів Російської Федерації відповідно до Закону Російської Федерації "Про медіцінскомстрахованіі громадян в Російській Федерації" громадянам Російської Федерації гарантується надання медичної допомоги та її оплатачерез систему обов`язкового медичного страхування в обсязі і наумовах діючої на території суб`єктів Федерації терріторіальнойпрограмми обов`язкового медичного страхованія.Платежінаобязательноемедіцінскоестрахованіенеработающегонаселеніяосуществляются органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах.1. Сплата платежів на обов`язкове медичне страхованіенеработающіх громадян суб`єктів Російської Федерації в терріторіальниефонди проводиться відповідно до "Інструкцією про порядок справляння іучета страхових внесків (платежів) на обов`язкове медіцінскоестрахованіе", Затвердженої Постановою Ради Міністрів-Уряду Російської Федерації від 11 жовтня 1993 року N 1018 ідругімі нормативно - методичними документами, затвердженими ввстановленому порядке.2. Суб`єктам Російської Федерації рекомендується рассчітиватьвелічіну платежів на обов`язкове медичне страхування неработающіхграждан на підставі доданих Методичних рекомендацій по расчетуплатежей на обов`язкове медичне страхування непрацюючих граждансуб`ектов Російської Федераціі.Пріложеніе N 2Методіческіе рекомендації щодо розрахунку платежів на обязательноемедіцінское страхування непрацюючих громадян суб`єктів Російської Федерації відповідно до Постанови Ради Міністрів - ПравітельстваРоссійской Федерації від 11.10.93 N 1018 "Про заходи щодо виконання ЗаконаРоссійской Федерації "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР "Омедіцінском страхування громадян в УРСР" твердження терріторіальнихпрограмм обов`язкового медичного страхування громадян з учетомстоімості їх реалізації і забезпечує виконання цих программразмера платежів на обов`язкове медичне страхування неработающіхграждан покладено на органи виконавчої влади суб`єктів РоссійскойФедераціі.Расчет платежів на обов`язкове медичне страхування неработающіхграждан суб`єктів Російської Федерації проводиться, виходячи з стоімостітерріторіальной програми обов`язкового медичного страхування з цельюобеспеченія фінансових гарантій виконання цих програм за рахунок всехісточніков фінансування, визначених чинним законодательствомРоссійской Федераціі.Расчет платежів на страхування непрацюючих громадян суб`єктів Російської Федерації пропонується здійснювати за наступною формулою: Пн = (СТП - Св - Пп): Чн, гдеПн - середня величина платежу на страхування неработающегогражданіна, проживає на території суб`єкта Російської Федерації-СТП - вартість виконання Базової програми на території суб`ектаРоссійской Федерації-Св - сума страхових внесків, що визначається в процентному відношенні кфонду оплати праці, скоригованого на неоподатковуваний фонд оплати трудапо організаціям інвалідів, які перебувають у власності цих організацій, підприємств, об`єднань і установ, створених для осуществленіяуставних цілей-Пп - інші надходження-Чн - середньорічна чисельність непрацюючого населення.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже