Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІN 2510 / 10202-99-32ФЕДЕРАЛЬНИЙ ФОНД ОБОВ`ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХОВАНІЯ4779 / 30-1 / І ВІД 22.09.99ПІСЬМООБ УЧАСТЮ ВІДОМЧИХ МЕДІЦІНСКІХУЧРЕЖДЕНІЙ У ВИКОНАННІ ТЕРРІТОРІАЛЬНИХПРОГРАММ обов`язкового медичного СТРАХОВАНІЯМіністерство охорони здоров`я Російської Федерації, Федеральний фондобязательного медичного страхування направляють Порядок прівлеченіяведомственних медичних установ для виконання терріторіальнихпрограмм обов`язкового медичного страхованія.Рекомендуем керуватися цим Порядком при формуванні іреалізації територіальних программобязательногомедіцінскогострахованія.Прівлеченіе відомчих закладів охорони здоров`я до виполненіютерріторіальних програм державних гарантій забезпечення населеніябесплатной медичною допомогою дозволить підвищити доступність населення вполученіі якісної медичної допомоги, забезпечить еффектівноерасходованіе фінансових коштів, що спрямовуються на здравоохраненіе.Міністр охорони здоров`я Російської ФедерацііЮ. Л.ШевченкоДіректор Федерального фонду обязательногомедіцінского страхованіяА.М.ТарановПріложеніеУтверждаюМіністр охорони здоров`я Російської ФедерацііЮ.Л.Шевченко9 вересня 1999 годаДіректор Федерального фонду обязательногомедіцінского страхованіяА.М.Таранов2 вересня 1999 годаПорядок залучення ведомственнихмедіцінскіх установ для виполненіятерріторіальних програм обязательногомедіцінского страхованія1. Відомчі медичні установи включаються в сістемуобязательного медичного страхування з метою більш повної реалізаціітерріторіальних програм обов`язкового медичного страхування, підвищення доступності та якості медичної помощі.Необходімость залучення відомчих медичних установ у систему обов`язкового медичного страхування вирішується органаміуправленія охороною здоров`я суб`єктів РоссійскойФедерацііітерріторіальнимі фондами обов`язкового медичного страхованія.2. Відомчі медичні установи представляють органамуправленія охороною здоров`я суб`єктів РоссійскойФедерацііітерріторіальним фондам обов`язкового медичного страхування разрешеніесоответствующіх міністерств і відомств на роботу в системі обязательногомедіцінского страхування і ліцензію на здійснення медіцінскойдеятельності, відомості про потужність і профілі підрозділів, медіцінскіхкадрах, оснащеності апаратурою і обладнанням, інші необходімиеданние відповідно до територіальними правилами обязательногомедіцінского страхованія.3. Відповідні міністерства і відомства визначають ісогласовивают з органами управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації і територіальними фондаміобязательногомедіцінского страхування програми медико - санітарної допомоги, що враховують обсяги і специфічні особливості проведення средіработающего контингенту лікувально - профілактичних заходів, нечленів територіальну програму обов`язкового медіцінскогострахованія.4. Органи управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації, органиуправленіяведомственнимздравоохраненіем, територіальні фонди обов`язкового медичного страхування проводятсравнітельную оцінку якості медичної допомоги, оказиваемойведомственнимі медичними установами і медичними учрежденіяміздравоохраненія, відповідно до Порядку оцінки якості медіцінскойпомощі, затвердженим органом управління охороною здоров`я суб`ектаРоссійской Федерації, за погодженням з територіальним фондомобязательного медичного страхування, професійної медіцінскойассоціаціей, асоціацією страховщіков.5. Діяльність відомчих медичних установ осуществляетсяв відповідно до нормативно - правовою базою обов`язкового медіцінскогострахованія і договорами на надання медичної допомоги (медичних послуг) по обов`язковому медичному страхованію.6. При прийнятті рішення про необхідність залучення ведомственнихмедіцінскіх установ для виконання територіальних программобязательного медичного страхування відомчі медіцінскіеучрежденія включаються до переліку медичних установ, функціонірующіхв системі обов`язкового медичного страхованія.7. Діяльність відомчих медичних установ, включених у систему обов`язкового медичного страхування, здійснюється в відповідно до Тимчасового порядку фінансової взаємодії ірасходованія коштів в системі обов`язкового медичного страхованіяграждан, затвердженим Федеральним фондом обов`язкового медіцінскогострахованія за погодженням з Міністерством охорони здоров`я Росії і Мінфіном Росії от19.08.93 N 03-01.8. При включенні в систему обов`язкового медичного страхованіяведомственних медичних установ територіальні фонди обязательногомедіцінского страхування організують роботу страховиків в порядку, що виключає випадки подвійного страхування і забезпечує права громадянам свободу вибору страхової медичної організації і медіцінскогоучрежденія відповідно до законодавства Російської Федерації ізаключеннимі договорамі.9. Ведомственниемедіцінскіеучрежденіяпредставляютвтерріторіальниефондиобязательногомедіцінскогострахованіябухгалтерскую, статистичну та іншу документацію по утвержденнимотчетним формам, прийнятим в системі обов`язкового медіцінскогострахованія.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІN 2510 / 10202-99-32ФЕДЕРАЛЬНИЙ ФОНД ОБОВ`ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХОВАНІЯ4779 / 30-1 / І ВІД 22.09.99ПІСЬМООБ УЧАСТЮ ВІДОМЧИХ МЕДІЦІНСКІХУЧРЕЖДЕНІЙ У ВИКОНАННІ ТЕРРІТОРІАЛЬНИХПРОГРАММ обов`язкового медичного СТРАХОВАНІЯМіністерство охорони здоров`я Російської Федерації, Федеральний фондобязательного медичного страхування направляють Порядок прівлеченіяведомственних медичних установ для виконання терріторіальнихпрограмм обов`язкового медичного страхованія.Рекомендуем керуватися цим Порядком при формуванні іреалізації територіальних программобязательногомедіцінскогострахованія.Прівлеченіе відомчих закладів охорони здоров`я до виполненіютерріторіальних програм державних гарантій забезпечення населеніябесплатной медичною допомогою дозволить підвищити доступність населення вполученіі якісної медичної допомоги, забезпечить еффектівноерасходованіе фінансових коштів, що спрямовуються на здравоохраненіе.Міністр охорони здоров`я Російської ФедерацііЮ. Л.ШевченкоДіректор Федерального фонду обязательногомедіцінского страхованіяА.М.ТарановПріложеніеУтверждаюМіністр охорони здоров`я Російської ФедерацііЮ.Л.Шевченко9 вересня 1999 годаДіректор Федерального фонду обязательногомедіцінского страхованіяА.М.Таранов2 вересня 1999 годаПорядок залучення ведомственнихмедіцінскіх установ для виполненіятерріторіальних програм обязательногомедіцінского страхованія1. Відомчі медичні установи включаються в сістемуобязательного медичного страхування з метою більш повної реалізаціітерріторіальних програм обов`язкового медичного страхування, підвищення доступності та якості медичної помощі.Необходімость залучення відомчих медичних установ у систему обов`язкового медичного страхування вирішується органаміуправленія охороною здоров`я суб`єктів РоссійскойФедерацііітерріторіальнимі фондами обов`язкового медичного страхованія.2. Відомчі медичні установи представляють органамуправленія охороною здоров`я суб`єктів РоссійскойФедерацііітерріторіальним фондам обов`язкового медичного страхування разрешеніесоответствующіх міністерств і відомств на роботу в системі обязательногомедіцінского страхування і ліцензію на здійснення медіцінскойдеятельності, відомості про потужність і профілі підрозділів, медіцінскіхкадрах, оснащеності апаратурою і обладнанням, інші необходімиеданние відповідно до територіальними правилами обязательногомедіцінского страхованія.3. Відповідні міністерства і відомства визначають ісогласовивают з органами управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації і територіальними фондаміобязательногомедіцінского страхування програми медико - санітарної допомоги, що враховують обсяги і специфічні особливості проведення средіработающего контингенту лікувально - профілактичних заходів, нечленів територіальну програму обов`язкового медіцінскогострахованія.4. Органи управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації, органиуправленіяведомственнимздравоохраненіем, територіальні фонди обов`язкового медичного страхування проводятсравнітельную оцінку якості медичної допомоги, оказиваемойведомственнимі медичними установами і медичними учрежденіяміздравоохраненія, відповідно до Порядку оцінки якості медіцінскойпомощі, затвердженим органом управління охороною здоров`я суб`ектаРоссійской Федерації, за погодженням з територіальним фондомобязательного медичного страхування, професійної медіцінскойассоціаціей, асоціацією страховщіков.5. Діяльність відомчих медичних установ осуществляетсяв відповідно до нормативно - правовою базою обов`язкового медіцінскогострахованія і договорами на надання медичної допомоги (медичних послуг) по обов`язковому медичному страхованію.6. При прийнятті рішення про необхідність залучення ведомственнихмедіцінскіх установ для виконання територіальних программобязательного медичного страхування відомчі медіцінскіеучрежденія включаються до переліку медичних установ, функціонірующіхв системі обов`язкового медичного страхованія.7. Діяльність відомчих медичних установ, включених у систему обов`язкового медичного страхування, здійснюється в відповідно до Тимчасового порядку фінансової взаємодії ірасходованія коштів в системі обов`язкового медичного страхованіяграждан, затвердженим Федеральним фондом обов`язкового медіцінскогострахованія за погодженням з Міністерством охорони здоров`я Росії і Мінфіном Росії от19.08.93 N 03-01.8. При включенні в систему обов`язкового медичного страхованіяведомственних медичних установ територіальні фонди обязательногомедіцінского страхування організують роботу страховиків в порядку, що виключає випадки подвійного страхування і забезпечує права громадянам свободу вибору страхової медичної організації і медіцінскогоучрежденія відповідно до законодавства Російської Федерації ізаключеннимі договорамі.9. Ведомственниемедіцінскіеучрежденіяпредставляютвтерріторіальниефондиобязательногомедіцінскогострахованіябухгалтерскую, статистичну та іншу документацію по утвержденнимотчетним формам, прийнятим в системі обов`язкового медіцінскогострахованія.

Поділитися в соц мережах:

Cхоже