Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 30 грудня 1999 р N 462О ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ПОМОЩІБЕРЕМЕННИМ ЖІНКАМ І гінекологічних БОЛЬНИМВ метою вдосконалення та подальшого розвитку акушерсько -гінекологіческой допомоги населенню наказую: 1. Керівникам органів управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації: 1.1. Організувати діяльність жіночих консультацій согласноПоложенію (Додаток) .1.2. Забезпечити систематичне навчання медичного персоналаженскіх консультацій по застосуванню передових технологій вамбулаторно - поліклінічних условіях.1.3. Вжити заходів до більш широкого використання дневнихстаціонаров для обстеження і оздоровлення вагітних, породіль, жінок з гінекологічними заболеваніямі.2. Контроль за виконанням цього наказу покласти назаместітеля Міністра Т.І. Стуколову.МіністрЮ.Л.ШЕВЧЕНКОПріложеніек Наказу МОЗ Россііот 30 грудня 1999 р N 462ПОЛОЖЕНІЕОБ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІІ1. Жіночі консультації створюються для надання амбулаторнойакушерско - гінекологічної допомоги населенію.2. Жіноча консультація є лікувально - профілактіческімучрежденіем, обеспечівающімамбулаторную акушерсько -гінекологіческую допомогу з використанням сучасних медіцінскіхтехнологій, послуги з планування сім`ї та охорони репродуктівногоздоровья на основі прийнятих стандартов.3. Жіноча консультація може бути організованакаксамостоятельное установа або бути структурним подразделеніемродільного будинку, поліклініки або амбулаторіі.4. Керівництво жіночою консультацією здійснює головний лікар (завідувач) .5. Штати жіночої консультації затверджуються в установленномпорядке.6. Жіноча консультація може використовуватися в качествеклініческой бази наукових, вищих і середніх медіцінскіхобразовательнихучрежденійіучрежденій дополнітельногомедіцінского образованія.7. Женскаяконсультаціяосуществляет кваліфіцірованнуюакушерско - гінекологічну допомогу поза, в період вагітності і впослеродовом періоді, послуги з планування сім`ї і охранерепродуктівного здоров`я шляхом: - диспансерного спостереження вагітних, в т.ч. виділення жінок"груп ризику" з метою попередження і раннього виявленіяосложненій вагітності, пологів та післяпологового періода-- виявлення вагітних, нуждающіхсявсвоевременнойгоспіталізаціі в денні стаціонари, відділення патологіібеременності пологових будинків і інші підрозділи лікувально -профілактіческіхучрежденійпо профілем екстрагенітальнихзаболеваній-- проведення фізичної та психопрофілактичної подготовкібеременних до родам-- надання медичної допомоги на дому (стаціонар на дому) - проведення патронажу вагітних і родільніц-- консультування і надання послуг з питань планірованіясемьі, охорони репродуктивного здоров`я згідно установленнимстандартам-- організації та проведення профілактичних оглядів женскогонаселенія з метою раннього виявлення гінекологічних іонкологіческіх заболеваній-- обследованіяа лікування гінекологічних хворих сиспользованием сучасних медичних технологій, в тому числі висловах денного стаціонара-- виявлення і обстеження гінекологічних хворих дляподготовкі до госпіталізації в спеціалізовані лікувально профілактичні учрежденія-- диспансеризації гінекологічних хворих згідно состандартамі надання медичної допомоги, включаючи реабілітацію ісанаторно - курортне леченіе-- виконання малих гінекологічних операцій з іспользованіемсовременних медичних технологій (гістероскопія, лазеро-, кріотерапія і т.д.) - забезпечення взаємодії в обстеженні і леченіібеременних, породіль, гінекологічних хворих між женскойконсультаціей і іншими лікувально - профілактичними закладами (шкірно - венерологічним, онкологічним, психоневрологічних, наркологічних, протитуберкульозних диспансерами і т.д.), територіальними фондами обов`язкового медичного страхування істраховимі компаніямі-- проведення експертизи тимчасової непрацездатності побеременності, пологів, в зв`язку з гінекологічними захворюваннями, визначення необхідності та термінів тимчасового або постоянногоперевода працівника за станом здоров`я на іншу роботу, направлення в установленому порядку на медико - соціальнуюекспертізу жінок з ознаками стійкої втрати трудоспособності-- надання медико - соціальної, правової та псіхологіческойпомощі-- підвищення кваліфікації лікарів і середнього медіцінскогоперсонала відповідно до чинного законодательствомРоссійской Федераціі-- впровадження в практику сучасних діагностичних і лечебнихтехнологій, нових організаційних формработи, средствпрофілактікі і реабілітації больних-- виконання санітарно - гігієнічних і протівоепідеміческіхмеропріятій для забезпечення безпеки персоналу та пацієнтів, запобігання поширенню інфекцій-- проведення заходів в області інформування і повишеніясанітарной культури населення з різних аспектів здоровогообраза життя, збереження репродуктивного здоров`я жінок, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, в т .ч.ВІЧ-інфекції, планування сім`ї, підготовки до вагітності іродам-- проведення аналізу показників роботи жіночої консультації, ефективності та якості медичної допомоги, разработкіпредложеній щодо поліпшення акушерсько - гінекологічної помощі.8. Рекомендована структура жіночої консультації в зависимостиот чисельності населення, що обслуговується: а) кабінет акушера - гінеколога-б) кабінети спеціалізованих прийомів: - планування сім`ї, - невиношування вагітності, - гінекологічної ендокринології, - патології шийки матки, - безпліддя, - гінекології дитячого та підліткового віку, - функціональної та пренатальної діагностики-в) кабінети інших фахівців: - терапевта, - стоматолога (зубного лікаря), - психотерапевта (медичного психолога), - юриста, - соціального працівника, - психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів, - лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичних методів лікування .Інші підрозділи: - мала операційна, - клініко - біохімічна лабораторія, - стерилізаційна, - набір приміщень для денного стаціонару.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 30 грудня 1999 р N 462О ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ПОМОЩІБЕРЕМЕННИМ ЖІНКАМ І гінекологічних БОЛЬНИМВ метою вдосконалення та подальшого розвитку акушерсько -гінекологіческой допомоги населенню наказую: 1. Керівникам органів управління охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації: 1.1. Організувати діяльність жіночих консультацій согласноПоложенію (Додаток) .1.2. Забезпечити систематичне навчання медичного персоналаженскіх консультацій по застосуванню передових технологій вамбулаторно - поліклінічних условіях.1.3. Вжити заходів до більш широкого використання дневнихстаціонаров для обстеження і оздоровлення вагітних, породіль, жінок з гінекологічними заболеваніямі.2. Контроль за виконанням цього наказу покласти назаместітеля Міністра Т.І. Стуколову.МіністрЮ.Л.ШЕВЧЕНКОПріложеніек Наказу МОЗ Россііот 30 грудня 1999 р N 462ПОЛОЖЕНІЕОБ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІІ1. Жіночі консультації створюються для надання амбулаторнойакушерско - гінекологічної допомоги населенію.2. Жіноча консультація є лікувально - профілактіческімучрежденіем, обеспечівающімамбулаторную акушерсько -гінекологіческую допомогу з використанням сучасних медіцінскіхтехнологій, послуги з планування сім`ї та охорони репродуктівногоздоровья на основі прийнятих стандартов.3. Жіноча консультація може бути організованакаксамостоятельное установа або бути структурним подразделеніемродільного будинку, поліклініки або амбулаторіі.4. Керівництво жіночою консультацією здійснює головний лікар (завідувач) .5. Штати жіночої консультації затверджуються в установленномпорядке.6. Жіноча консультація може використовуватися в качествеклініческой бази наукових, вищих і середніх медіцінскіхобразовательнихучрежденійіучрежденій дополнітельногомедіцінского образованія.7. Женскаяконсультаціяосуществляет кваліфіцірованнуюакушерско - гінекологічну допомогу поза, в період вагітності і впослеродовом періоді, послуги з планування сім`ї і охранерепродуктівного здоров`я шляхом: - диспансерного спостереження вагітних, в т.ч. виділення жінок"груп ризику" з метою попередження і раннього виявленіяосложненій вагітності, пологів та післяпологового періода-- виявлення вагітних, нуждающіхсявсвоевременнойгоспіталізаціі в денні стаціонари, відділення патологіібеременності пологових будинків і інші підрозділи лікувально -профілактіческіхучрежденійпо профілем екстрагенітальнихзаболеваній-- проведення фізичної та психопрофілактичної подготовкібеременних до родам-- надання медичної допомоги на дому (стаціонар на дому) - проведення патронажу вагітних і родільніц-- консультування і надання послуг з питань планірованіясемьі, охорони репродуктивного здоров`я згідно установленнимстандартам-- організації та проведення профілактичних оглядів женскогонаселенія з метою раннього виявлення гінекологічних іонкологіческіх заболеваній-- обследованіяа лікування гінекологічних хворих сиспользованием сучасних медичних технологій, в тому числі висловах денного стаціонара-- виявлення і обстеження гінекологічних хворих дляподготовкі до госпіталізації в спеціалізовані лікувально профілактичні учрежденія-- диспансеризації гінекологічних хворих згідно состандартамі надання медичної допомоги, включаючи реабілітацію ісанаторно - курортне леченіе-- виконання малих гінекологічних операцій з іспользованіемсовременних медичних технологій (гістероскопія, лазеро-, кріотерапія і т.д.) - забезпечення взаємодії в обстеженні і леченіібеременних, породіль, гінекологічних хворих між женскойконсультаціей і іншими лікувально - профілактичними закладами (шкірно - венерологічним, онкологічним, психоневрологічних, наркологічних, протитуберкульозних диспансерами і т.д.), територіальними фондами обов`язкового медичного страхування істраховимі компаніямі-- проведення експертизи тимчасової непрацездатності побеременності, пологів, в зв`язку з гінекологічними захворюваннями, визначення необхідності та термінів тимчасового або постоянногоперевода працівника за станом здоров`я на іншу роботу, направлення в установленому порядку на медико - соціальнуюекспертізу жінок з ознаками стійкої втрати трудоспособності-- надання медико - соціальної, правової та псіхологіческойпомощі-- підвищення кваліфікації лікарів і середнього медіцінскогоперсонала відповідно до чинного законодательствомРоссійской Федераціі-- впровадження в практику сучасних діагностичних і лечебнихтехнологій, нових організаційних формработи, средствпрофілактікі і реабілітації больних-- виконання санітарно - гігієнічних і протівоепідеміческіхмеропріятій для забезпечення безпеки персоналу та пацієнтів, запобігання поширенню інфекцій-- проведення заходів в області інформування і повишеніясанітарной культури населення з різних аспектів здоровогообраза життя, збереження репродуктивного здоров`я жінок, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, в т .ч.ВІЧ-інфекції, планування сім`ї, підготовки до вагітності іродам-- проведення аналізу показників роботи жіночої консультації, ефективності та якості медичної допомоги, разработкіпредложеній щодо поліпшення акушерсько - гінекологічної помощі.8. Рекомендована структура жіночої консультації в зависимостиот чисельності населення, що обслуговується: а) кабінет акушера - гінеколога-б) кабінети спеціалізованих прийомів: - планування сім`ї, - невиношування вагітності, - гінекологічної ендокринології, - патології шийки матки, - безпліддя, - гінекології дитячого та підліткового віку, - функціональної та пренатальної діагностики-в) кабінети інших фахівців: - терапевта, - стоматолога (зубного лікаря), - психотерапевта (медичного психолога), - юриста, - соціального працівника, - психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів, - лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичних методів лікування .Інші підрозділи: - мала операційна, - клініко - біохімічна лабораторія, - стерилізаційна, - набір приміщень для денного стаціонару.

Поділитися в соц мережах:

Cхоже