Інтеграція інформаційних технологій в оптимізації надання медичної допомоги постраждалим з члт

В сучасних умовах розвиваються і формуються нові організаційно-правові та наукові принципи в умовах модернізації охорони здоров`я РФ. Одними з основних розділів є «Нові технології в охороні здоров`я» і «Нові організаційні принципи в охороні здоров`я». Розробка та інтеграція інформаційних технологій займає значне місце в комплексній реалізації загальнонаціональних програм в охороні здоров`я і соціальному розвитку. Однією з пріоритетних національних програм є комп`ютеризація установ охорони здоров`я РФ. Серед ключових питань, які визначені Міністерством охорони здоров`я і соціального розвитку РФ і Російською академією наук за програмою «Інформатизація охорони здоров`я та соціальної сфери в регіонах Росії», слід виділити наступні: 1) інформаційне забезпечення управління системою охорони здоров`я на сучасному етапе- 2) проблеми інтеграції автоматизованих інформаційних систем федерального і регіонального рівня-3) моніторинг реалізації Національного проекту «Здоров`я» на територіях РФ з використанням інформаційних комп`ютерних технологій- 4) проблеми координації та інтеграції інформаційно-технологічних проектів охорони здоров`я та соціальної сфери на регіональному рівні-5) інформатизація медичних спеціалізованих служб на територіях - 6) взаємодію автоматизованих інформаційних систем територіального рівня з муніципальними і закладів системами. Сучасні умови по стандартизації виконання комплексних заходів в охороні здоров`я диктують необхідність розробки і впровадження єдиних класифікаторів.

Зазначені вище зумовлює актуальність даного дослідження, зокрема, необхідність підвищення якості надання медичної допомоги постраждалим з щелепно-лицевої травмою (ЧЛТ) на основі інтеграції сучасних інформаційних технологій.

Мета дослідження - Розробка моделей і напрямів інтеграції інформаційних технологій в оптимізації і раціоналізації надання медичної допомоги постраждалим з ЧЛТ на основі регіонального контексту (модель г.Воронежа).

В рамках реалізації поставленої мети проведено вивчення структурно-функціональної організації надання медичної допомоги при ЧЛТ на моделі г.Воронежа і складання реєстру ЛПУ на до-, пост- і госпітальному етапах- розроблені схеми прийняття рішень з виділенням ініціатора-реалізатора лікувально-діагностичного процесу-моделі єдиного інформаційного банку даних та оптимізації інформаційних потоків в корпоративної мережі з урахуванням існуючої структури ЛПУ- основні критерії для проведення інформаційного моніторингу (рівень, структура, динаміка травматизму щелепно-лицьової області за класами хвороб МКБ-Х).

Результати дослідження. Основними положеннями є:
 1. Створення корпоративної мережі, єдиного інформаційного банку даних, моделі оптимальних напрямів переміщення інформаційних потоків в даній структурі, впровадження єдиної електронної історії хвороби потерпілого з ЧЛТ, виділення в регіональному реєстрі ЛПУ, які надають медичну допомогу при ЧЛТ на до-, пост- і госпітальному етапі.
 2. Уніфікація і стандартизація лікувально-діагностичних заходів при різних варіантах ЧЛТ.
 3. Побудова уніфікованих моделей, алгоритмів і схем прийняття рішень на етапах надання медичної допомоги при ЧЛТ.
 4. Розробка критеріїв і моделі раціональної комп`ютеризації ЛПУ, орієнтованих на структуру, потужність і спеціалізацію установ.

Розробка та інтеграція представлених положень на основі інформаційних модулів в комплексі розвитку і модернізації інформаційного простору на регіональної моделі дозволить:
 1. . Підвищити оперативність і якість виконуваних завдань.
 2. Забезпечити високу якість класифікаційних побудов і раціональне планування тактики діагностики та лікування.
 3. Скоротити тимчасові проміжки на прийняття рішень і забезпечити оптимальне структурно-функціональна взаємодія суб`єктів медичної діяльності.
 4. Використовувати елементи моделювання і експертної оцінки виконання лікувально-діагностичних заходів.

Очікувані результати впровадження інформаційних технологій:
 1. Збільшення ефективності роботи і взаємодії різних ЛПУ.
 2. Зниження вартості лікування постраждалих за рахунок поліпшення результатів, зниження частоти ускладнень, зменшення тривалості лікування.
 3. Можливість перенесення технології управління в інші установи з мінімальними фінансовими та кадровими витратами.
 4. Підвищення безпеки хворого і кваліфікації персоналу.
 5. Можливість проводити моніторинг по ряду параметрів (розробленими критеріями) з урахуванням багатозадачності, оперативності, детального аналізу і прогнозування.

Інтеграційна програма поетапної реалізації та впровадження інформаційних технологій і розширення інформаційних ресурсів спрямована на забезпечення якісно нового рівня процесу моделювання та надання етапної медичної допомоги постраждалим з ЧЛТ.


Г.М. Корж, Д.Г. корж
ГОУ ВПО «Воронезька державна медична академія ім. М.М. Бурденко »
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже