Онкологія-

Hensley M. L., Maki R., Venkatraman E. et. al

джерело RosOncoWeb.Ru
Мета дослідження: Лише деякі цитостатики ефективні при леченіілейоміосаркоми, особливо якщо захворювання прогресує після леченіядоксорубіціном. Мета даного дослідження - вивчення еффектівностікомбінаціі гемцитабина і доцетаксела у даної групи хворих.

Матеріали і методи: У дослідження включено 29 хворих нерезектабельнойлейоміосаркомой матки (29 хворих) або лейоміосаркома другіхлокалізацій (5 хворих). Гемцитабін вводився в дозі 900 мг / м2в / в протягом 30-90 хвилин в 1 і 2 курс і протягом 90 хвилин впослед курси в 1 і 8 дні, доцетаксел в дозі 100 мг / м2 - В8 день. Лікування супроводжувалося застосуванням Г-КСФ підшкірно з 9по 15 дні кожного курсу. У хворих, яким раніше проводіласьлучевая терапія на порожнину таза (n = 14) дози препаратів були редуцірованина 25%. Паралельно проводилося вивчення фармакокінетики гемцитабина.

Результати: В дослідження включено 34 пацієнта, середній возрасткоторих склав 55 років (від 32 до 74 років). Шістнадцять больнихранее не відповіли на лікування доксорубіцином, 18 хворим хіміотерапіяранее не проводилася. Частота об`єктивного ефекту склала 53%, повна регресія пухлини відзначена у трьох хворих, часткова регрессія- у 15. Стабілізація захворювання зареєстрована у 7 больних.Среднее час до прогресування склало 5,6 місяців. У 50% хворих, які раніше отримували хіміотерапію доксорубицином, зарегістрірованоб`ектівний ефект при використанні доцетаксела і гемцітабіна.Наіболее поширеною токсичністю виявилася гематологічна: нейтропенія 3 ступеня відзначена у 15% хворих, 4 ступеня - у 6%, тромбоцитопенія 3 ступеня - у 26% хворих, 4 ступеня - у 3%. Нейтропеніясопровождалась лихоманкою в 6% випадків, епізодів кровотеченійотмечено не було.

Висновки: Комбінація гемцитабіну і доцетаксела є високоефективними помірно токсичних режимом хіміотерапії хворих лейоміосаркома


Поділитися в соц мережах:

Cхоже