Онкологія-

I. C. Smith I.C., Heys S.D., Hutcheon W. et al

джерело RosOncoWeb.Ru
Мета дослідження: Cравніть ефективність неоад`ювантної хіміотерапіідоцетакселом і режиму CVAP і протестувати ефективність доцетакселау хворих на рак молочної залози, що не відповіли на неоад`ювантнуюхіміотерапію антрациклинами.

Пацієнти і методи: Хворим місцево раком молочноїзалози проводилося 4 курсу хіміотерапії CVAP (циклофосфан 1000 мг / м2 в 1 день + доксорубіцин 50 мг / м2 в 1 день + вінкристин 1,5мг / м2 в 1 день + преднізолон 40 мг 1-5 дні). Надалі хворі, у яких була відзначена повна або часткова регресія опухолібилі рандомізовані на 2 групи: в першій групі проводілосьеще 4 курсу CVAP, у другій групі - 4 курсу доцетакселом в дозе100 мг / м2. Всі хворі, не відповіли на лікування CVAP, получалі4 курсу доцетакселом.

Результати: В дослідження включено 162 хворих, 8 курсів неоад`ювантнойхіміотерапіі проведено 145 пацієнткам. Частота об`єктивного еффектапосле 4 курсів CVAP склала 66% (102 хворих). Після рандомізаціі50 хворим проведено 4 курсу CVAP, 47 - 4 курсу хіміотерапії доцетакселом.Среді хворих, які отримали 8 курсів хіміотерапії частота об`ектівногоеффекта виявилася вищою в групі одержувала в подальшому доцетаксел (94% - клінічно повна регресія, 34% - за даними гістологіческогоісследованія) У групі хворих , яким було проведено 8 курсовCVAP повна клінічна регресія була відзначена у 66% хворих, морфологічно повна регресія - у 16%. При морфологічному ісследованііподмишечних лімфовузлів залишкова пухлина була виявлена у 33% хворих з групи CVAP і у 38% хворих з групи CVAP-доцетаксел.Среді хворих, що не відповіли на лікування CVAP, після 4 курсів доцетакселомчастота об`єктивного ефекту склала 55%, за даними морфологіческогоісследованія повна регресія відзначена у 2% хворих. У 44% больнихіз цієї групи в пахвових лімфовузлах при морфологічному ісследованіібила виявлена залишкова пухлина.

Висновки: В даному дослідженні була показана висока еффектівностьдоцетаксела як неоад`ювантної хіміотерапії, в тому чіслеу хворих, резистентних до хіміотерапії на основі антрациклінів.


Поділитися в соц мережах:

Cхоже