Антитілогенез. Роль макрофагів в індукції антителогенеза

У процесах індукції гуморального імунної відповіді, крім В- і Т-лімфоцитів, бере участь третій тип клітин - макрофаги. В експериментах in vitro було показано, що видалення з селезінкової популяції тих клітин, які прилипають до скла або пластику, призводить до зниження імунної відповіді до еритроцитів барана. Ці клітини отримали назву А-клітин (від слова adhere - прилипати). Вони характеризуються Радіорезистентність, більшість з них є макрофаги.

Однією з основних функцій макрофагів, суттєвою для індукції імунної відповіді, є, мабуть, переробка антигену в найбільш імуногенну форму. Є багато даних про значне підвищення иммуноген-ності антигенного матеріалу, захопленого макрофагами, в порівнянні з нативним антигеном. Однак питання про природу імуно-генного матеріалу до сих пір залишається відкритим. Припущення про те, що макрофаги, переробні антиген, виробляють інформаційну РНК, яка передається в інші клітини в якості готової матриці для синтезу антитіл (Fishman, 1961), не отримало серйозного експериментального підтвердження. Допускається, що макрофаги забезпечують освіту комплексу антигену з молекулами РНК (Askonas, Rhodes, 1965- Friedman e. A., 1965) або розщеплюють антиген на фрагменти, легко стимулюючі клітини (Feldmann, Palmer, 1971).

Роботи останніх років показують, що роль макрофагів не обмежується переробкою антигену і доведенням його до активної молекулярної форми. Макрофаги мають спеціальні рецептори до Fc-фрагментами важких ланцюгів імуноглобулінів і до СЗ-компоненту комплементу (Unanue, Calderon, 1975- Walker, 1976). Існує думка, що захоплений макрофагом антиген набуває певну просторову орієнтацію на поверхні клітини і таким чином стає більш імуногенні для В-лімфоцитів, фіксація антигену на поверхні макрофагів відбувається за участю Т-клітинного медіатора.

антителогенез

ефективність взаємодії макрофагів з лімфоцитами залежить не тільки від наявності іммуногена на плазматичній мембрані макрофага. Вона пов`язана з розпізнаванням генетично детермінованих поверхневих структур і, так само як у випадку взаємодії Т- і В-лімфоцитів, вимагає генетичної тотожності кооперирующих клітин. Досліди по макрофагальной індукції імунної відповіді до еритроцитів барана у мишей різних генотипів добре ілюструють це положення.

перероблено антиген макрофаги ( «Імунні» макрофаги) вводили сінгенним або алогенних реципієнтам. На 5-й день після їх введення визначали число антителообразующих клітин в селезінці реципієнта. Величина імунної відповіді при алогенних перенесення різко придушувалася в порівнянні з сінгенним переносом. Однак якщо алогенних пари донор - реципієнт були ідентичні по Н-2-системі, то величина відповіді практично не відрізнялася від сінгенной комбінації. Придушення відповіді при перенесенні алогенних макрофагів не було наслідком відторгнення донорських клітин, так як зниження відповіді спостерігалося і при перенесенні макрофагів батьківській лінії в F1-гібридів (Галактионов, Анфалова, 1974).

подальші досліди показали, що попередня інкубація імунних макрофагів з РНК селезінки інтактних алогенних реципієнтів знімає ефект придушення макрофагальної індукції (Галактионов і ін., 1974). Автори припускають, що алогенна РНК реципієнтів забезпечує утворення на поверхні макрофагів рецепторних структур, що відповідають генотипу тієї лінії мишей, від яких отримана РНК. Макрофаги стають ніби «своїми» для лімфоцитів реципієнта, що забезпечує нормальний процес клітинного взаємодії.


Поділитися в соц мережах:

Cхоже