Проблеми звукоутворення при виготовленні зубних протезів

Відео: На встановлення зубних імплантів. Школа здоров`я. Gubernia TV

У сучасному світі із збільшеною комунікативної діяльністю людини значно розширилася категорія осіб, професія яких пов`язана з промовою. Чіткість і фонетична норма вимови є неодмінною вимогою.

Часткова або повна відсутність зубів у пацієнтів призводить до значних морфологічних змін в щелепно-лицевої ділянки: порушення функції жування, естетики й мови.

Ефективність ортопедичного лікування хворих з повною відсутністю зубів визначається повнотою відновлення всіх перерахованих вище порушених функцій.

За останні роки у вітчизняній і зарубіжній стоматології досягнуті великі успіхи в лікуванні хворих з повною відсутністю зубів: отримання функціональних і диференційованих відбитків, уточнення меж базису протезів, визначення центрального співвідношення щелеп, постановка зубів, хороша фіксація і стабілізація протезів і т.д.

На жаль, в практиці ортопедичної стоматології часто мають місце випадки, коли після проведеного лікування проголошення будь - яких звуків ненормалізується, тому на сьогоднішній день проблема відновлення функції мови при частковій або повній відсутності зубів досі залишається однією з невирішених проблем ортопедичної стоматології.

Особливо гостро ця проблема постає при відновленні мовлення після проведеного ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів.

При повній втраті зубів у пацієнтів відбуваються значні морфологічні зміни, а саме атрофічні процеси. Альвеолярний гребінь має зовсім іншу форму і розмір, що не дозволяє виконати постановку штучних зубів в тому місці, де були свої зуби. І в той же час для того, щоб знімний пластинковий протез мав стійкість, з точки зору біомеханіки, зуби повинні стояти по центру альвеолярного відростка, що не завжди відповідає фонетичним, артикуляційних і естетичними параметрами і вимогам.

І в цьому випадку слід шукати компроміс. При створенні фонетично оптимальних конструкцій зубних протезів необхідно враховувати анатомо-топографічні та функціональні особливості порожнини рота, як основної частини периферичного мовного апарату, а також знати механізми звукоутворення.

У зв`язку з цим необхідно вносити в ортопедичну стоматологію основні відомості і поняття з області наук, пов`язаних з промовою, - це загальна і експериментальна фонетика, акустика, фізіологія і патофізіологія мовного апарату, логопедія, фоніатрія, що надзвичайно важливо для дослідження фізіологічного аспекту звуків мови і створення в порожнині рота умов, що забезпечують оптимальне співвідношення таких активних і пасивних артикуляційних органів, як мова, губи, піднебінний звід, зуби, в результаті яких і відбувається правильне звукоутворення.

Для вивчення проблем звукоутворення при протезуванні та створення фонетично оптимальних знімних протезів при повній відсутності зубів в даний час застосовуються різні сучасні методи дослідження мови, тому підвищення ефективності ортопедичних конструкцій при повній відсутності зубів в фонетичному плані можливо лише за умови конструювання цих протезів з урахуванням закономірностей артикуляції.

В даний час при протезуванні хворих з частковим і повною відсутністю зубів великий інтерес представляють спеціальні фонетичні проби: проголошення різних звуків, слів, фраз і пропозицій, що дають можливість уточнити правильність виготовлення конструкції протеза на різних клінічних етапах і таким чином максимально індивідуалізувати протез для даного пацієнта, що в свою чергу призведе до більш швидкої фонетичної адаптації пацієнта до протеза.

Таким чином, конструювання зубних протезів за допомогою фонетичних проб і застосуванням сучасних методів діагностики сприяють комплексній оцінці звукоутворення і є на сьогоднішній день найбільш сучасними фонетичними і функціональними методами виготовлення зубних протезів при частковому і повній відсутності зубів із здійсненням принципу індивідуального протезування з відновленням втраченої важливої функції речеобразования .


І.А. Баранова, В.А. Козлов, В.М. Ларіонов
ГОУ ВПО «МДМСУ»
Поділитися в соц мережах:

Cхоже