Аналіз параметрів м`яких тканин обличчя і кісток лицьового відділу черепа при фізіологічній оклюзії зубних рядів

Сучасні методи лікування аномалій оклюзії дозволяють нормалізувати оклюзійні контакти, відновити функцію зубощелепної системи, поліпшити естетику посмішки. Однак ці зміни не завжди задовольняють пацієнта.

Це пов`язано з тим, що зміна м`яких тканин не завжди збігаються зі змінами зубів і оклюзії. Для підвищення якості прогнозування передбачуваних естетичних результатів ортодонтичного лікування велике значення має розуміння процесів, що відбуваються з м`якими тканинами особи.

Мета дослідження

Вивчити взаємозв`язок параметрів м`яких тканин профілю особи і кісток лицьового відділу черепа при фізіологічній оклюзії зубних рядів.

Матеріал і методи дослідження

У клініці кафедри ортодонтії та дитячого протезування Московського медичного стоматологічного інституту обстежено 25 осіб з фізіологічної оклюзії у віці 14-20 років. Вивчали діагностичні моделі щелеп і телерентгенограмм голови в бічній проекції.

При аналізі телерентгенограмм визначали такі кутові і лінійні параметри: кутові - ZNSAr, ZSArGo, ZArGoMe, ZSum, ZArGoN, ZNGoMe, ZY-вісь, ZGo, ZSpP-MP, ZSpP-OcP, ZOcP-MP, ZSNMT1? ZSNA, ZSNB, ZANB, ZNAPg, ZNAB, ZSNPg, ZSpPAB, ZMM, ZS-N PNS, ZPnSpP, ZPnOcP, ZPnMP, ZiNS, ZlSpP, Z6SpP, Z1MP, Z6-MP, Z6-NS, Zll- лінійні -N-Se , A`-PNS, MTj Gn-Go, B`-Go, N-Me, N-ANS, ANS-Me, S-Go, Se-PNS, Аг-Go, 1-SpP, -SpP, 1 MP, 6-MP, 1-APg, 1-APg, 1-NPg, 1-NPg.

Для визначення топографоанатомічному стану м`яких тканин обличчя в профіль застосовували методики аналізу телерентгенограмм по Y. Park і Ch. Burstone, Ch. Zylinski і співавт.

При цьому вивчали кутові і лінійні параметри:
1. ZN `sn pg` - кут опуклості м`яких тканин обличчя від точки N `.
2. ZN `рг pg` - кут загальної опуклості особи.
3. ZN`-pg `до FH - кут площини м`яких тканин обличчя.
4. Ztg nose sn Ls - носогубній кут.
5. Ztg Li sm pg `- підборіддя-губної кут.
6. Zgl sn pg `- кут опуклості м`яких тканин обличчя від точки gl.
7. Zsn N `рг - кут опуклості носа.
8. ZLs до FH - кут нахилу верхньої губи до франкфуртської горизонталі.
9. ZLi до FH - кут нахилу нижньої губи до франкфуртської горизонталі.
10. ZZ - кут опуклості особи Merrifield, утворений лінією pg`-Ls до FH.
11. ZZ `- кут опуклості особи, утворений лінією pg`-Li до FH.
12. Ls-E - положення верхньої губи щодо естетичної площини Ricketts.
13. Li-E - положення нижньої губи щодо естетичної площини Ricketts.
14. sn-stm - довжина верхньої губи.
15. stm-sm - довжина нижньої губи.
16. stm-Me `- загальна довжина м`яких тканин нижньої губи і підборіддя.
17. pr / r-N `- глибина спинки носа.
18. pr-Ls - відстань від верхньої губи до кінчика носа по сагітталі (положення губи щодо кінчика носа).
19. pg`-Ls - положення підборіддя щодо верхньої губи (по сагітталі).
20. Ls (sn-pg `) - стан верхньої губи відносно площини Burstone.
21. Li (sn-pg `) - положення нижньої губи відносно площини Burstone.
22. sn-Ls - глибина носогубній борозни.
23. Li-pg `- глибина підборіддя-губної борозни.
24. A-sn - товщина верхньої губи в проекції точки А.
25. Ls - товщина верхньої губи в області червоної облямівки.
26. Li - товщина нижньої губи в області червоної облямівки.
27. Pg-pg `- товщина м`яких тканин підборіддя.
28. pr-sn - довжина основи носа.
29. pr-N `- довжина спинки носа.

При аналізі телерентгенограмм все саггитальний лінії проводили паралельно, а вертикальні - перпендикулярно до франкфуртської горизонталі.

Для вивчення кореляційної залежності між величиною м`яких і кісткових тканин обличчя при фізіологічній оклюзії ми проводили статистичну обробку 79 вищеперелічених кісткових і м`якотканинних параметрів.

Визначали наступні характеристики: середні значення параметрів, дисперсію і середнє квадратичне отклоненіе- довірчі інтервали для заданої вероятності- коефіцієнти кореляції, що показують зв`язок параметрів кісткових і м`яких тканин.

Результати дослідження

Кореляційний аналіз параметрів м`яких тканин обличчя у пацієнтів з фізіологічної оклюзії дозволив виявити наступні закономірності: товщина верхньої губи в проекції точки A (A-sn) знаходиться в помітною прямий кореляційної зв`язку з її товщиною в області червоної облямівки (Ls), яка в свою чергу знаходиться в помірній прямий кореляційної зв`язку з її висотою (sn-stm). Виявлено помітна прямий кореляційний зв`язок товщини м`яких тканин підборіддя (Pg-pg `) із загальною довжиною нижньої губи і підборіддя (stm-Me`).

Параметри, пов`язані з верхньої та нижньої губи, корелюють між собою в такий спосіб: товщина верхньої губи в проекції точки А і області червоної облямівки (A-sn, Ls) знаходиться в помітною прямий кореляційної залежності із загальною довжиною нижньої губи і підборіддя, а також з товщиною м`яких тканин підборіддя (stm-Me `, Pg-pg`).

Довжина верхньої губи (sn-stm) має помітну пряму кореляційний зв`язок з товщиною нижньої губи в області червоної облямівки (Li) і помірну пряму кореляційний зв`язок із загальною довжиною нижньої губи і підборіддя (stm-Mel), а довжина верхньої губи (sn-stm ) - пряму кореляційний зв`язок з параметрами, котрі характеризують стан верхньої і нижньої губ щодо естетичних площин Ricketts і Burstone: помітну з Ls-E, Li-E і помірну з Ls (sn-pg `), Li (sn-pg`). При цьому товщина верхньої губи в проекції точки A (A-sn) має зворотний кореляційний зв`язок з Ls-E і Li (sn-pg `) (помірна) і з Li-E (помітна), а її товщина в області червоної облямівки ( Ls) - помірну пряму кореляційний зв`язок тільки з Ls (sn-pg `). Товщина нижньої губи (Li) знаходиться в помірній прямий кореляційної зв`язку з усіма 4 параметрами: Ls-E, Li-E, Ls (sn-pg `), Li (sn-pg`).

Довжина верхньої губи (sn-stm) знаходиться в зворотній, а її товщина в проекції точки A (A-sn) в прямій помірною кореляційної зв`язку з параметром, що характеризує стан верхньої губи щодо кінчика носа (pr-Ls). Положення ж м`якотканинних точки pg `щодо верхньої губи по сагітталі (pg`-Ls) знаходиться в помірній прямий кореляційної зв`язку з довжиною і товщиною верхньої губи в області червоної облямівки (sn-stm, Ls).

Виявлені прямі кореляційні зв`язки між товщиною верхньої губи в проекції точки Аі в області червоної облямівки (A-sn, Ls) з висотами лицьового відділу черепа: передній загальної, верхній, нижній (N-Me, N-ANS, ANS-Me) і задньої загальної (S-Go). Довжина верхньої губи (sn-stm) знаходиться в помітною прямий кореляційної зв`язку тільки з задньої загальною висотою лицьового відділу черепа (S-Go).

Всі 3 параметри, що характеризують верхню губу (sn-stm, A-sn, Ls), знаходяться в прямій кореляційної зв`язку з зубоальвеолярное висотою в області центральних різців нижньої щелепи (1-МР): в помітною - довжина верхньої губи і товщина в області червоної облямівки (sn-stm, Ls) та в помірній - її товщина в проекції точки A (A-sn). Простежується також помірна прямий кореляційний зв`язок всіх 3 параметрів з довгою апикального базису верхньої щелепи (A`-PNS). Необхідно відзначити, що товщина верхньої губи (A-sn, Ls) знаходиться у високій прямий кореляційної зв`язку з кутом нахилу поздовжньої осі центральних різців нижньої щелепи до площини її основи (Z1-MP).

Спостерігаються помітна прямий кореляційний зв`язок товщини верхньої губи в проекції точки A (A-sn) і помірна прямий кореляційний зв`язок її товщини в області червоної облямівки (Ls) з сумарним кутом по Bjork (ZSum), а також помірні прямі кореляційні залежності з кутом, що характеризує переднезаднее положення нижньої щелепи і її нахил відносно передньої частини підстави черепа (ZY-вісь), який в свою чергу знаходиться у високій прямий кореляційної зв`язку з довжиною нижньої губи (stm-sm).

Довжина нижньої губи (stm-sm) також знаходиться в помірній прямий кореляційної зв`язку з нижньої висотою лицьового відділу черепа (ANS-Ме), в помірній зворотного кореляційної зв`язку з задньої загальною висотою лицьового відділу черепа і довжиною гілки нижньої щелепи від точки Ar (S- Go, Ar-Go), в помітною прямий кореляційної зв`язку з зубоальвеолярное висотою центральних різців і перших постійних молярів верхньої щелепи (1-SpP, 6-SpP), в помітною зворотного кореляційної зв`язку з довжиною базису верхньої щелепи (А`-PNS) і в помітною прямий кореляційної зв`язку з довжиною нижньої щелепи (MTj), а також в помірній зворотного кореляційної зв`язку з межрезцовим кутом (Z11).

Загальна довжина нижньої губи і підборіддя (stm-Me `) знаходиться в помітною прямий кореляційної зв`язку з нижньої висотою лицьового відділу черепа (ANS-Me), що значною прямого зв`язку з задньої висотою дихального відділу лицьового відділу черепа (Se-PNS) і зубоальвеолярное висотою центральних різців нижньої щелепи (1-МР), в помітною прямий кореляційної зв`язку з кутом нахилу поздовжньої осі центральних різців нижньої щелепи до площини її основи (Z1MP) і положенням різального краю центральних різців верхньої щелепи відносно лінії APg (l-APg) і у високій зворотної кореляційної зв`язку з кутом нахилу центральних різців до площини переднього відділу основи черепа (Z1NS).

Товщина м`яких тканин підборіддя (Pg-pg `) знаходиться в помітною помірною кореляційної зв`язку з передньої висотою лицьового відділу черепа (N-Me).

Товщина м`яких тканин верхньої губи (A-sn, Ls) знаходиться в помітною прямий кореляційної зв`язку з величинами м`якотканинних опуклості особи від точки N `і точки gl (ZN` sn pg `, Pgl sn pg`), крім A-sn, яка знаходиться в помірній прямий кореляційної зв`язку з N sn pg `. Кути опуклості ZN `sn pg` і Pgl sn pg `знаходяться між собою в високою прямий кореляційної зв`язку і в помітною прямий - з кутом опуклості особи (ZN` рг pg `). ZN `sn pg і Zgl sn pg` знаходяться також у високій прямий кореляційної зв`язку з кутом опуклості особи (ZN A Pg) і з сумарним кутом Bjork (ZSum).

Виявлено високі прямі кореляційні зв`язки між кутом площині м`яких тканин (ZN-pg `FN), кутом Merrifield (ZZ) і кутом, утвореним лінією pg`-Ls і франкфуртської горизонталлю (ZZ`).

Параметри, що характеризують стан верхньої і нижньої губ щодо естетичної площини Ricketts і Burstone (Ls-E, Li-E, Ls (sn-pg `), Li (sn-pg`)), знаходяться у високій прямий кореляційної зв`язку між собою і пов`язані помітними і помірними прямими кореляційними зв`язками з положенням ріжучих країв центральних різців верхньої і нижньої щелепи до площини APg і NPg Ц-APg, 1-APg, 1-NPg, 1-NPg) і помітними прямими кореляційними зв`язками з кутом опуклості особи (ZNAPg).

Величина кута нахилу верхньої губи до франкфуртської горизонталі (Ls до FH) знаходиться в помітною прямий кореляційної зв`язку з довжиною верхньої губи (sn-stm), а величина носогубного кута (Ztg nose sn pg `) - в помітною зворотного кореляційної зв`язку з товщиною верхньої губи в області червоної облямівки (Ls), яка в свою чергу знаходиться в помітною прямий кореляційної зв`язку з підборіддя-губні кутом (Ztg Li sm pg `).

Виявлені прямі кореляційні зв`язки глибини спинки носа (рг / г-Nl) з наступними мягкотканное параметрами: висока - з товщиною верхньої губи в проекції точки A (A-sn), помітна - з товщиною в області червоної облямівки (Ls), а також висока - із загальною довжиною нижньої губи і підборіддя (stm-Me `) і помітна - з товщиною підборіддя (Pg-pg`)

висновки:

1. У обстежених з фізіологічної оклюзії зубних рядів параметри м`яких тканин обличчя залежать від напрямку росту лицьового відділу черепа.
2. При вертикальному типі росту щелеп губи і підборіддя довше і товщі, а при горизонтальному типі росту губи тонше і коротше.
3. На товщину верхньої губи і довжину нижньої губи прямо пропорційно впливають параметри, що характеризують напрямок росту щелеп (прямий кореляційний зв`язок).
4. Довжина тіла верхньої щелепи прямо пропорційно пов`язана з довжиною і товщиною губ і підборіддя, а довжина тіла нижньої щелепи впливає на розміри нижньої губи (прямий кореляційний зв`язок).
5. Довжина і товщина верхньої і нижньої губ знаходяться в прямій кореляційної залежності між собою.
6. Виявлено пряму пропорційну залежність між мягкотканное і кістковими кутами опуклості особи і, отже, положенням губ щодо естетичних площин (прямий кореляційний зв`язок).

Польмье Л. В., Гіоева Ю. А.
Поділитися в соц мережах:

Cхоже