Особливості терапії бронхіальної астми

Бронхіальна астма - одне з найбільш важких алергічних захворювань, яке важко піддається терапії.

В останнє десятиліття відзначається зростання захворюваності на бронхіальну астму, посилення тяжкості клінічного перебігу хвороби, збільшення показників смертності від бронхіальної астми.

патогенез

Короткочасний ефект від застосування фармакотерапевтичних методів лікування вимагає впровадження в практичну алергологію ЗВТ, спрямованої на зниження чутливості ефекторних тканин (слизових оболонок дихального тракту) до алергенів, в цілому - на патогенез захворювання.

Більше 90 років тому був апробований принцип специфічної терапії, заснований на введенні хворому зростаючих доз причинно-значущого алергену. В даний час ЗВТ отримала визнання серед алергологів різних країн і використовується при терапії ряду алергічних захворювань.

імунотерапія

Термін «алерген-специфічна імунотерапія» має кілька синонімів: специфічна імунотерапія, гипосенсибилизирующая терапія, алерговакцинація, які об`єднані загальним змістом і метою призначення ЗВТ - спробою створення у хворого алергічним захворюванням імунологічної толерантності до причинно-значимого алергену. До теперішнього часу ЗВТ залишається єдиним методом, так званого, протиалергічну лікування, що впливає на всі патогенетично значущі ланки алергічного процесу.

Цей метод має переваги перед фармакотерапевтичними методами в тому, що при успішній ЗВТ можливо отримати повну відсутність хвороби у пацієнта в період цвітіння рослин або при його контактах з іншими причинно-значущими алергенами.

В даний час розшифрована структура більше 80 провідних алергенів-етіофакторов бронхіальної астми, вивчені молекулярні механізми IgE-опосередкованих процесів і спрямованість ЗВТ на провідні ланки патогенезу хвороби, накопичений досвід проведення СІТ з використанням пилкових, пилових, інсектних, грибкових, бактеріальних алергенів, розроблені критерії оцінки ефективності за клінічними та клініко-лабораторними критеріями. В алергології поставлена і вирішується проблема прогнозування результатів СІТ за спрямованістю зрушень в імунній системі на ранніх щаблях терапії. Отримано незаперечні докази високої ефективності цього виду специфічного лікування.

В рамках Всесвітньої організації охорони здоров`я (WHO) проведено нараду провідних алергологів з досвіду використання алерген-специфічної імунотерапії (СІТ) при лікуванні алергічних захворювань. Сформульовано основні положення проведення ЗВТ, створений «позиційний» документ, відповідно до якого алерген-специфічна імунотерапія визнається ефективним способом лікування бронхіальної астми, обумовленої сенсибілізацією до пилкових, епідермальних, інсектних, грибкових алергенів. Лікувальні алергени як модифікатори імунної відповіді рекомендовано позначати терміном алерговакцини.

Визнано, що метод ЗВТ дозволяє запобігти переходу більш легких клінічних проявів алергії (стадії предастматіческіе станів) в важку форму (бронхіальну астму), зберегти працездатність у пацієнта. Є досвід застосування ЗВТ на ранніх стадіях формування респіраторно-алергічних захворювань з метою профілактики бронхіальної астми.

Однак, незважаючи на всі переваги ЗВТ, слід зазначити ряд «обмежень» застосування методу, які відіграють важливу роль в тому, що специфічна терапія алергенами «неохоче» використовується лікарями, так званих, нестаціонарних підрозділів. Перевага віддається фармакологічних засобів лікування. Це пояснюється, перш за все, можливістю ризику отримання загострення алергічного процесу при ЗВТ у хворого на введення лікувальних доз специфічного алергену, а також тривалістю основного курсу ін`єкцій (від 35 - 54 ін`єкцій), тривалістю курсу підтримуючих доз (до 3-5 років). У той час як при призначенні фармакологічних препаратів можна отримати поліпшення стану хворого в більш короткі терміни, однак і ефект буде короткочасним

Мета цієї монографії - познайомити читача з різними підходами до проведення ЗВТ, що використовуються схемами введення алергенів, власним досвідом авторів щодо впровадження ЗВТ неінфекційними і інфекційними алергенами. Поряд з цим дана монографія не є керівництвом щодо здійснення ЗВТ без індивідуальної специфічної аллергодиагностики, бо в кожному конкретному випадку може бути виявлена індивідуальна ступінь гіперчутливості хворого до причинно-значимого алергену, а отже, вихідна терапевтична доза лікарської форми буде індивідуальною, відповідного ступеня його сенсибілізації.

Кваліфікація лікаря-алерголога грає важливу роль в правильному виборі пацієнтів для ЗВТ, у визначенні індивідуальної чутливості пацієнта до певних видів алергенів, нарешті, в наданні екстреної допомоги хворому, якщо буде потрібно.

Техніка проведення та контролю ЗВТ постійно удосконалюються, розробляються системи імунологічного прогнозу ефективності терапії. Удосконалення методу може здійснюватися як через селекцію альтернативного контролю ЗВТ, так і шляхом модуляції і селекції Т-клітинних епітопів алергенів-етіофакторов бронхіальної астми.

Підходи до створення коротких курсів СІТ дуже різноманітні. Як показує аналіз представлених варіантів укороченого курсу ЗВТ, їх застосування пов`язано зі значним ризиком отримання побічних ефектів і вимагає надзвичайної уваги лікаря-алерголога, який здійснює терапію. Класичний варіант ЗВТ, що передбачає поступове збільшення лікувальних доз, більш безпечний. При цьому в будь-якому випадку облік індивідуальної гіперчутливості хворого до лікувального алергену перед початком лікування є обов`язковою умовою вибору початкової дози лікарської форми алергену.

діагностика

Специфічна алергодіагностика необхідна. Згідно A. W. Wheeler et al (1997), найбільш успішна ЗВТ при виявленні у хворого пізньої фази алергічної реакції (LPR), обумовленої інфільтрацією еозинофільних клітин, що виконують роль мішені, на яку спрямована ЗВТ.

Розглядаючи механізми цього виду терапії, можна відзначити, що точками програми ЗВТ є антиген-що представляють клітини, які «представляють» Т-клітинам пептиди алергенів в «контексті» тканинної сумісності (HLA). У зв`язку з цим ефективність ЗВТ багато в чому визначається здатністю пацієнта до імунологічної реакції на алерген, його генетичною схильністю до формування імунної відповіді. В процесі ЗВТ має місце переключення Тh2-відповіді на Тh1-відповідь, зміна профілю продукуються цитокінів. Завдання ЗВТ в зв`язку з цим можна розглядати як спробу реверсування активності алерген-специфічних Т-клітин від Th2 до Тh1, інакше: від Th2 gt; Тh1 до Тh1 gt; Th2.

ЗВТ, інакше протиалергічна вакцинація, здійснюється з використанням лікарських форм алергенів, до якості яких пред`являється ряд вимог і важливе місце серед них займає критерій зниженого ризику реакцій анафілактичного типу. У цьому напрямку здійснюються активні пошуки методів модифікації існуючих лікарських форм алергенів. Серед них: використання Адьювантная і полімеризованих (аллергоідной) форм, створення аллерговакцин на основі природних алергенів і імуностимуляторів та ін. Останні є перспективними препаратами, що відносяться до категорії вакцин нового покоління.

Знову увагу алергологів привернуто до можливості застосування ЗВТ при інфекційно-алергічної бронхіальної астми. Багаторічний досвід А. Д. Адо і його школи по лікуванню бронхіальної астми інфекційно-алергічного генезу алергенами мікрофлори бронхів дає підставу для позитивної оцінки ефектів лікування. Наступні роботи Г. Б. Федосєєва, 1998, A. Oehling, 1999, підтвердили ефективність ЗВТ при бактеріальної алергії, однак автори вказують на необхідність поєднання специфічної імунотерапії і противоинфекционного (антибіотики і ін.) Лікування.

Аналіз результатів застосування методу антиалергійною терапії - ЗВТ - показує, що ефективність специфічної імунотерапії (при дотриманні необхідних умов) досить висока. При виконанні кваліфікованим лікарем-алергологом умов призначення і проведення ЗВТ ефективність терапії отримана у 70 - 90% хворих на бронхіальну астму, про що свідчать дані багатьох досліджень.

Віддалені результати по застосуванню ЗВТ у хворих на бронхіальну астму свідчать про надійність методу і можливості збереження тривалої ремісії у хворих протягом 20 - 25 років (термін спостереження).

Таким чином, розглядаючи різні аспекти застосування методу алерген-специфічної імунотерапії в практичній алергології, можна відзначити, що ЗВТ - єдиний надійний спосіб антиалергійною захисту, що дозволяє зробити наступні висновки:

- алерген-специфічна імунотерапія спрямована на патогенез алергічного захворювання;
- ЗВТ - ефективний метод протиалергічну лікування атопічних захворювань;
- показаннями до призначення ЗВТ є:

 • неможливість еліміноціі етіологічно значимого алергену;
 • чітка доведеність ролі алергену в етіології хвороби;
 • подтверждаемость IgE-залежною гіперчутливості до алергену;
 • наявність фази ремісії алергічних захворювання;

Відео: Професор Федосєєв Г.Б. "Терапія бронхіальної астми"

- протипоказаннями до призначення ЗВТ є:
 • період загострення алергічного захворювання;
 • наявність необоротних змін легеневої тканини (емфіземи легенів і ін.);
 • активна фаза хронічних інфекційних захворювань;
 • колагенози;
 • злоякісні новоутворення;

Відео: Бронхіальна астма Особливості захворювання Способи лікування астми

- терапевтичний ефект ЗВТ проявляється:
 • в повній відсутності (або часткову зміну) симптомів алергічного захворювання, збільшенні термінів ремісії хвороби, зниження потреби хворого в антигістамінних препаратах, збереженні працездатності;
 • в зниженні чутливості ефекторних тканин до специфічного алергену, в нормалізації цитокінів профілю Th2 в сторону Тh1, збільшенні IgG-блок-антитіл.

Відео: Бронхіальна астма | Деякі особливості для тренувань


Хутуева С.X., Федосєєва В.М.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже